BÖLGESEL TEŞVİKLER

BÖLGESEL TEŞVİKLER

  • YATIRIM TEŞVİVİKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER
  • BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI, KAPASİTELERİ
  • BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLER

 

BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN YARARLANABİLECEK YATIRIMLAR

BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN YARARLANABİLECEK YATIRIMLAR

 

BÖLGESEL TEŞVİKLER

BÖLGESEL TEŞVİKLER

 

BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLCEK SEKTÖRLER

BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLCEK SEKTÖRLER

 

İLLERE GÖRE BÖLGESEL TEŞVİKLER

İLLERE GÖRE BÖLGESEL TEŞVİKLER

 

bolgesel_tesviklerden_yararlanabilecek_sektor_numaralari_001

BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DİP NOTLAR
Dip Not: 1 – İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili
bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.
Dip Not: 2 – Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez.
Dip Not: 3 – Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri” şartı aranmaz.
Dip Not: 4 – 6 ncı bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
Dip Not: 5 – Entegre hayvancılık yatırımlarında;
– 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre
yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre
yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
– 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık
büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı
entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
Dip Not: 6 – 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır
yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil
tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
Dip Not: 7 – Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.
Dip Not: 8 – Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece
modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.
Dip Not: 9 – 6 ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
Dip Not: 10 – Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:
a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.
c) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki “demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı” ile bunların aksam ve parçaları
konusundaki yatırımlar.
ç) Asgari 5 milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).
d) (Ek:RG-5/3/2015-29286) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları.
e) (Ek:RG-8/4/2015-29320) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç).
Dip Not: 11 – Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır.
Dip Not: 12 – (Değişik:RG-9/5/2014-28995) Asgari 5 milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır

Kopyalama Yasaktır..Ankara Danışmanlık.