Yatırım Teşvik Öncelikli Yatırım Konuları

Yatırım Teşvik Öncelikli Yatırım Konuları

Aşağıda belirttiğimiz yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yatırım teşvik belgesi alarak faydalanabilir.

Fakat

( bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir)

Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu Yatırımları,

Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar |otomotiv, uzay veya savunma sanayii|

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları,

Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları |konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç|

Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari Yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki bioteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar,

Savunma Sanayi Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar,

Maden istihraç yatırımları veya maden işleme yatırımları (4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç),

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.

tesvik

Yorum yapın

8 − six =

Ankara Danışmanlık