Yatırım teşvik belgesi bölgesel uygulamaları ve destek unsurları

Yatırım teşvik belgesi bölgesel uygulamaları ve destek unsurları

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bu destek unsurlarından yararlanılabilmek için, yatırım konusu, yatırım yeri ve yatırım tutarı itibari ile 3305 sayılı kararnamede yayınlanan Ek 2/A listede yer alması gerekmektedir.

Gümrük vergisi muafiyeti,

KDV indirimi,

Vergi indirimi,

Sigorta primi işveren hissesi desteği,

Yatırım yeri tahsisi,

Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6. bölgeler),

Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölge),

Sigorta primi desteği (6 ncı bölge).

 

Yatırım Teşvik Destekleri

Yorum yapın

5 + 17 =

Ankara Danışmanlık