Yatırım Teşvik Belgesi Yeni Öncelikli Yatırım Konuları

Yatırım Teşvik Belgesi Yeni Öncelikli Yatırım Konuları

14.05.20014 15:38

ANKARA DANIŞMANLIK – Yeni yatırım teşvik belgesi mevzuat değişikliği ile aşağıda sıraladığımız bazı yatırım konuları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır. Söz konusu yatırımların yatırım yerine bakılmaksızın;

Yatırımın yeri neresi olursa olsun 5. Bölgede yapılmış sayılacak. Şayet 6 bölgede yapılmışsa 6 bölge desteklerinden yararlanılacak.

Yeni Öncelikli Yatırımlar

– Kreş yatırımları:

Kadın istihdamının artırılmasına ve kadınların işgücü piyasasına katılımının özendirilmesine yönelik olarak hazırlanan istihdam paketi ile uyumlu politikaların uygulamaya konulmasını sağlamak için kreş yatırımları.

– Termal tesis (termal turizm konaklama yatırımları):

Ülkemizin sahip olduğu alternatif turizm potansiyellerinin değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlamak için bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki termal turizm konaklama yatırımları.

– Atık sudan elektrik üreten yatırımlar:

Ülkemizin enerji verimliliği potansiyelinin en üst seviyede ekonomimize kazandırılmasını sağlamak için, mevcut imalat sanayi tesislerinde enerji verimliliği ve enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlar ile mevcut bir tesiste gerçekleştirilen işlemler sonucu ortaya çıkan atık ısıdan yararlanarak elektrik üreten yatırımlar

– Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları:

Ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi ve enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesini sağlamak için  sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları.

Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları:

Ekin tarım ve tarımsal sanayiye dayalı yatırımlara ilişkin bölümünde de değişikliğe gidildi. Buna göre un, makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç irmik, balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi için deki yem üretimi hariç yemler, mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker yatırımları teşvik edilmeyecek. Daha önce teşvik edilmeyecek yatırımlar arasında genel olarak nişasta ifadesi yer alıyordu. Yeni karar ile mısır nişastası ayrımına gidilmiş oldu.

Yeni yatırım konusu değişiklikleri yatırımcılarımıza hayırlı olsun.. Ankara Danışmanlık

Yorum yapın

twelve − 2 =

Ankara Danışmanlık