Yatırım Teşvik Belgesi Yatırımın Cinsi

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırımın Cinsi

Yatırımın Cinsi
Yatırım teşvik belgesi alınarak yapılacak yatırım cinsleri:

1 ) Ürün çeşitlendirme entegrasyon

Hali hazırda üretim yapan üreticilerin imal ettiği ürünlerin çeşidini artırmak için yapacağı yatırımlardır.

2 ) Komple yeni yatırım

Komple yeni yatırım, sıfırdan kurulacak tesisler için kullanılan tabirdir.

3 ) Tevsi

Genişleme amaçlı yapılacak yatırımlardır.

4 ) Modernizasyon

 

Modern çağa ayak uydurmak için, üretim teknolojisi yatırımı yaparak üretimin modernleşmesi amacı taşır.

 

Yatırım teşvik belgesine bağlı yatırımlar yukarıda sıralamış olduğumuz çeşitlere ayrılmaktadır.
Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların,  aynı işletmede veya aynı organize sanayi bölgesinde olması gerekir. Bu hüküm, ilgili olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile daha önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı yatırımlara da uygulanır.

Hazır giyim yatırımlarında, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının yüzde yüzü geçmesi halinde bu yatırımlar komple yeni yatırım olarak değerlendirilir.

Entegre hayvancılık yatırımlarında aşağıda belirtilen kriterler aranır.

a) Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında, yetiştiricilik ve süt mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği veya yem üretimi) veya soğuk hava deposu.

b) Et yönlü büyükbaş/küçükbaş besicilik yatırımlarında, yetiştiricilik ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, soğuk hava deposu ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi) veya et mamulleri üretimi.

c) Damızlık büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında, yetiştiricilik ve proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi).

ç) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, damızlık tavuk veya hindi yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile proje bazında yem üretimi.

d) Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, hindi veya et yönlü tavuk yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu veya yem tesisi.

e) Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, yumurta tavuğu yetiştiriciliği başlangıç olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya soğuk hava deposu veya yumurta tasnif ve paketleme ünitesi.

 

 

Yorum yapın

Ankara Danışmanlık