Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi KDV  İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası ve iadesi

(1) 25/10/1984 tarihli ve 3065  sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi  kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den  istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı  makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set,  ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de  uygulanır.

 

(2) Sabit yatırım  tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında  yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden  yararlandırılabilir.

 Yatırım Teşvik Belgesi  Almak için

Yatırım Teşvik Destekleri

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
x

ANKARA DANIŞMANLIK

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR Sanayi yatırımından, otel yatırımına bir çok sektöre yatırım ...

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI Yabancı işçi çalıştırmak isteyen şirketler, yabancı işçi çalıştırma ...