Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizatın Finansal Kiralamasında KDV % 1 Olacak

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizatın Finansal Kiralamasında KDV % 1 Olacak

Yatırım teşvik  belgesi sahibi mükelleflerin, bugünden itibaren belge kapsamındaki  makine ve teçhizatını, finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanmasında  uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak.

Yatırım teşvik  belgesi sahibi mükelleflerin, bugünden itibaren belge kapsamındaki  makine ve teçhizatını, finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanmasında  uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma  Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair  Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Maliye Bakanlığının 15 Aralık 2011 tarihli  yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesine  göre, Bakanlar Kurulu’nca 16 Aralık 2011 tarihinde kararlaştırıldı. Bu Kararla,  24 Aralık 2007 tarihli Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi  Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın Ekinde yer alan ve bu listede yer alan  teslim ve hizmetler için yüzde 1 KDV’nin uygulandığı (1) Sayılı Listeye şu  ekleme yapıldı:  “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13.  maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca yatırım teşvik  belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve  teçhizatın, 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre finansal kiralama  şirketleri tarafından kiralanmasında bu Kararın 1. maddesinin (a) bendinde  öngörülen “(I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, yüzde 1′ vergi  oranı uygulanacak.”

KAPSAMA GİRENLER

Gümrük tarife  istatistik pozisyonunda yer alan, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği  taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve  teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere 3226 sayılı Finansal  Kiralama Kanuna göre finansal kiralama şirketlerini teslimi ve bu malların  finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile  işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi  mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen  gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi işlemi bu  kapsama girecek.  Karara göre İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk  Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan ürünlerden bazıları şunlar  olacak:  “Buhar kazanları, kızgın su kazanları; merkezi ısıtma  kazanları, su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için kondansörler; çöp  fırınları dahil sanayi veya laboratuarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve  ocaklar, ısı pompaları, kalenderler veya diğer hadde makineleri; santrifujlar;  gemi vinçleri, kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer  makine ve cihazlar; kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler,  toprak tesviyesine mahsus makineler, skreyperler, mekanik küreyiciler; süt sağma  makineleri, sütçülükte kullanılan diğer makineler ve cihazlar; şarap, elma  şarabı, meyve suları ve benzeri içeceklerin yapımında kullanılan cihazlar; tarla  ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer  makineler; yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline  mahsus makine ve cihazlar; metalleri haddeleme makineleri; lehim ve kaynak  makineleri; toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri,  elektrik motorları, jeneratörler, elektrik enerjisi üretim grupları, elektirik  transformatörleri ve sanayi veya laboratuarlarda kullanılan elektrik ocak ve  fırınları.”

BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE  GİRECEK

Bu karar, bugünden itibaren düzenlenen finansal  kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kiralama ve teslimler için geçerli olacak.  Yüzde 1 KDV’nin öngörüldüğü (1) Sayılı listenin 16. ve 17. sıralarında sayılan  işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan  malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanacak. (ANKA)

 

Yorum yapın

3 × 4 =

Ankara Danışmanlık