İçeriğe geç
Anasayfa » YAZILAR » YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA SANAYİCİNİN BİRİKEN İNŞAAT KDV İADESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA SANAYİCİNİN BİRİKEN İNŞAAT KDV İADESİ

Yatırım teşvik belgesi kdv iadesi

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA SANAYİCİNİN BİRİKEN İNŞAAT KDV İADESİ

Ekonomik krizden olumsuz etkilenen imalat sanayicisine yatırım teşvik belgesi kapsamında katma değer vergisi iadesi düzenlemesi geldi.

İmalat sanayinde yatırım yapan ve yatırım süresi boyunca 2022, 2023 ve 2024 yıllarında birikecek katma değer vergilerinin iadesi. Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapıldı.

Karara göre; imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesini öngören Katma Değer Kanunu’nun geçici 37’nci maddesindeki düzenlemenin anılan yıllar için de uygulanmasına karar verildi. Önceki 2017, 2018,2019 ve 2020 yılları için de aynı uygulama yapılmıştı.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YAPILAN KDV DÜZENLEMESİ
Cumhurbaşkanı’nın 5047 sayılı Kararı ile İmalat sanayinde yatırım yapan ve yatırım süresi boyunca 2022, 2023 ve 2024 yıllarında birikecek katma değer vergilerinin iadesine olanak sağlayan karar; ‘’2022, 2023 ve 2024 yıllarında da imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisinin talep edilmesi halinde geçici 37’nci maddede belirtilen usuller çerçevesinde belge sahibi mükellefe iade edilmesi yönelik düzenlemede bulunulmuş ve uygulamanın süresi uzatılmıştır.’’

İSTİSNANIN BEYANI İADESİ
Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde;

– İlgili yılın ilk altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken aynı yılın Temmuz, en geç ilgili yılı izleyen Mayıs dönemine ait KDV beyannamesine,
– İlgili yılın ikinci altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken ilgili yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV beyannamesine,
– İlgili yılda yüklenilen ve söz konusu yılın sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken bu yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV beyannamesine,

Dahil edilerek talep edilebilir.

KDV İADESİ NASIL YAPILACAKTIR
KDV iadesi talebi doğal her hal ve takdirde 5.000 TL’yi aşacağından iade için vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporuna göre yerine getirilir. Mükelleflerin teminat göstererek de iadelerini almaları halinde mükellefin iade talebi yerine getirilmektedir. Teminatın çözümü vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporu sonucuna göre çözülmektedir.

KDV İadesi Taleplerinde İstenilen Evraklar

  • İade talep dilekçesi,
  • İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek katma değer vergisi listesi,
  • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi,
  • Yatırım teşvik belgesi
  • Ek listenin onaylı örneği

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında

1- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle

– Anılan yılların ilk altı aylık döneminde (örneğin, 1/1/2022-30/6/2022) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin aynı yılın ikinci yarısında (örneğimizde, 1/7/2022-30/6/2022 tarihleri arasında -en erken Temmuz/2022, en geç Mayıs/2023 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek),

– Anılan yılların ikinci altı aylık döneminde (örneğin, 1/7/2022-31/12/2022) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (örneğimizde, 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında -en erken Ocak/2023, en geç Kasım/2023 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek)

2- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle anılan yıllarda (örneğin, 2022 yılında) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve anılan yılın sonuna kadar (örneğimizde, 2022 yılının sonuna kadar) indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (örneğimizde 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında -en erken Ocak/2023, en geç Kasım/2023 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek)
talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir.

 

BAŞLAT
1
Nasıl yardımcı olabiliriz.
Merhaba.
Danışmanlık hizmeti almak istediğiniz konuyu yazın lütfen.
(Danışma hattı değildir. Sadece hizmet sağladığımız konular ile ilgiliyiz.)
ANKARA DANIŞMANLIK
WhatsApp: 0 532 528 11 28