İçeriğe geç
Anasayfa » YAZILAR » YATIRIM TEŞVİK » Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemlerinin Sürelerinin Uzatılması Önerisi

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemlerinin Sürelerinin Uzatılması Önerisi

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemlerinin Sürelerinin Uzatılması Önerisi

TÜRMOB’dan depremlerin mali tahribatını azaltmaya yönelik 10 öneri
TÜRMOB, deprem kaynaklı kaybolan defter ve belgelerin yenilenmesinin kolaylaştırılmasını, mal varlığını kaybeden, hayata yeniden başlamak zorunda kalanlar için cansuyu kredisi desteği sağlanmasını istedi. TÜRMOB, kredinin 3 yıl geri ödemez, 10 yıl faizsiz olmasını önerdi.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, depremler nedeniyle kaybolan defter ve belgeler için “zayi belgesi” alınması sürecinin kalıcı olarak kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kartaloğlu, deprem bölgesindeki mali müşavirlerin gerek deprem bölgesi içinde gerekse dışında bulunan mükellefleri için mücbir sebep tanımlaması yapılmasını talep etti.

Yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesinin, depremin ticari ve mali hayata yönelik tahribatını azaltmaya katkı sunacağına dikkati çeken Kartaloğlu, konuya ilişkin hazırladıkları önerileri ilgili kamu kurumlarına ilettiğini ifade etti.

Deprem bölgesindeki mükellefler için “YMM Tasdik Raporu” tanzim zorunluluğunun kaldırılmasını ya da raporların teslim sürelerinin uzatılmasını da isteyen Kartaloğlu, diğer önerilerini ise şöyle sıraladı:

Deprem felaketi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımların tamamı vergiye tabi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmeli.
Deprem nedeniyle zayi olan belge ve kanuni defterlerin elektronik nüshaları ilgili kamu idaresi olan Gelir İdaresi Başkanlığından yazılı talep halinde birer örnekleri alınabilmeli.
Belgelerin zayi olduğu durumlarda, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sisteminde yer alan veriler, kayıtlar belge yerine geçmeli.
Deprem bölgesindeki mükellefler için e-imza ve mali mühürler ilgili kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak oluşturulup verilmeli.

BELGE İBRAZINDA KOLAYLIK SAĞLANMALI
Depremden etkilenen illerdeki mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapatma işlemlerinin sürelerinin uzatılması ve bu kapsamda, ilgililerce tevsik edilmesi gereken bilgi ve belgelerin ibrazında gereken kolaylıklar sağlanmalı.
10 il dışındaki diğer yakın illerde de artçı depremlerin etkileri devam etmekte, bu iller için de beyan ve bildirim süreleri makul bir süre için uzatılmalı.
Depremde zayi olan bina, demirbaş ve malların bedellerinin takdirinde takdir komisyonları yerine kolaylaştırılmış yeni metodlar hayata geçirilmeli.
Deprem bölgesindeki mükellefler için uygun koşullu “cansuyu kredileri” bir an önce hayata geçirilmeli.
Deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik yapılacak yapıların oluşturulmasında arsa temini ve konut veya iş yeri teslimlerine önemli vergisel kolaylıklar sağlanmalı.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, depremin ticari ve mali hayata yönelik tahribatını azaltmaya katkı sunacak yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik öneriler çalışması hazırlayarak ilgili kamu kurumlarına ilettiklerini açıkladı.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu tarafından yapılan açıklama;

“Yaşanan deprem felaketi tutulması ve muhafaza edilmesi gereken kanuni defter ve belgelerin zayi olmasına neden oldu. Deprem nedeniyle kaybolan defter ve belgeler için zayi belgesi alınması süreci kalıcı olarak kolaylaştırılmalıdır. Tabii afete uğrayan yerlerde bulunan mükellefin il veya ilçe idare kurullarından defter ve belgelerinin zayi olduğuna ilişkin olarak alacağı belge de yetkili mahkemeden alınmış belge hükmünde olması kalıcı hale getirilerek uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olması sağlanmalıdır.

Mücbir Sebep Hali Kabul Edilmeli
Deprem bölgesindeki Mali Müşavirlerin gerek deprem bölgesindeki gerekse deprem bölgesi dışında olan mükellefleri için mücbir sebep tanımlaması yapılması gerekmektedir. SMMM ve YMM’lerin müşterilerinin gerek kanuni defterleri ve belgeleri ve gerekse vergisel yükümlülükleri yerine getirilmesinde kullanılan mali mühürleri tamamen zayi olmuştur. Bu nedenle mücbir sebep ilan edilen 10 ilde faaliyet gösteren Mali Müşavirlerin söz konusu iller dışında yer alan müşterileri için de mücbir sebep halinin kabul edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede gerekli idari düzenlemeler yapılmalıdır.

Merkezleri deprem bölgesi dışında olmakla birlikte fiili üretim ve iş merkezleri ile muhasebesel işlemleri deprem bölgesindeki illerde yürütülen işletmeler için de mücbir sebep tanımlanmalıdır. Deprem felaketi nedeniyle defter ve belgeleri zayi olan mükelleflerin alış/satış belgelerinin tetkiki mümkün olmadığı için deprem bölgesindeki mükelleflerle bağlantılı olarak karşıt inceleme zorunluluğu kaldırılmalıdır.

Deprem bölgesindeki mükellefler için YMM Tasdik Raporu tanzim zorunluluğu ya kaldırılmalı ya da raporların teslim süreleri uzatılmalıdır. Deprem felaketi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımların tamamı vergiye tabi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmelidir. Deprem nedeniyle zayi olan belge ve kanuni defterlerin elektronik nüshaları ilgili kamu idaresi olan Gelir İdaresi Başkanlığından yazılı talep halinde birer örnekleri alınabilmelidir.

E-imza Ücretsiz Olmalı
Belgelerin zayi olduğu durumlarda, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sisteminde yer alan veriler, kayıtlar belge yerine geçmelidir. Deprem bölgesindeki mükellefler için e-İmza ve Mali Mühürler ilgili kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak oluşturulup verilmelidir.

Depremden etkilenen illerdeki mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapatma işlemlerinin sürelerinin uzatılması ve bu kapsamda, ilgililerce tevsik edilmesi gereken bilgi ve belgelerin ibrazında gereken kolaylıklar sağlanmalıdır.

10 il dışındaki diğer yakın illerde de artçı depremlerin etkileri devam etmekte ve bu iller için de beyan ve bildirim süreleri makul bir süre için uzatılmalıdır. Depremde zayi olan bina, demirbaş ve malların bedellerinin takdirinde Takdir Komisyonları yerine kolaylaştırılmış yeni metodlar hayata geçirilmelidir.

Deprem bölgesinde pek çok vatandaşımız, işletmelerimiz ve muhtelif serbest meslek mensupları evlerini, işyerlerini tüm varlıkları ile birlikte kaybettiler. Pek çoğunun hayatı sıfırdan yeniden başlamak zorunda kalacaklar bu nedenle deprem bölgesindeki mükellefler için uygun koşullu cansuyu kredileri bir an önce hayata geçirilmelidir.

Vadeli ve Faizsiz Kredi Olanağı
Bu zor günlerinde, hayata tekrar tutunmaları ve ülkemize katma değer yaratmaya devam edebilmeleri için gerek kamu bankaları gerekse özel bankalar ve diğer finans kuruluşları tarafından en az 3 yıl süre geri ödemesiz ve en az 10 yıl vadeli ve faizsiz veya çok düşük faizli ihtiyaç ve işletme kredilerinin can suyu kredileri olarak verilmesi sağlanmalıdır.

Deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik olarak yapılacak yapıların oluşturulmasında arsa temini ve konut veya işyeri teslimlerine önemli vergisel kolaylıklar sağlanmalıdır. Bölgenin yeniden inşası ve hızlı bir şekilde hayatın normale dönmesi için, yüksek güvenlikli binaların inşası için uygun arsaların temini ve bu arsalar üzerine güvenli yapıların inşası ve kullanıma sunulması için KDV, Harç ve Damga Vergisi İstisnaları hayata geçirilmesinde yarar görülmektedir. Yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesi depremin ticari ve mali hayata yönelik tahribatını azaltmaya katkı sunacaktır.”

 

BAŞLAT
1
Nasıl yardımcı olabiliriz.
Merhaba.
Danışmanlık hizmeti almak istediğiniz konuyu yazın lütfen.
(Danışma hattı değildir. Sadece hizmet sağladığımız konular ile ilgiliyiz.)
ANKARA DANIŞMANLIK
WhatsApp: 0 532 528 11 28