Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

Yatırım teşvik belgesi almak için istenilen ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’ne verilmesi gereken evraklar:

– İmza Sirküleri,
– Ticaret Sicili Gazetesi,
– Yatırım Bilgi Formu,
– Harç Makbuzu, (400 TL)
– SGK Borcu Yoktur Yazısı, (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca (5510 sayılı) Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına dair yazı)
– ÇED Raporu yada ÇED Muafiyet Yazısı, (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin eki listelerde yer alan yatırım konuları için ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı,)

Yatırım teşvik belgesine ilişkin müracaat Ekonomi Bakanlığı’na yapılacak ise bütçeye irat kaydedilmek üzere muhasebe birimi hesabına 400 TL.  yatırılır. Yatırılan harç tutarı iade edilmez. Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü gerek görüldüğünde ilave bilgi ve yatırımın konusuna bağlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış görüş, izin, ruhsat ve benzeri belgeler isteyebilir.

– Turizm yatırımı için yatırım teşvik belgesi talep edilecekse, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış Turizm Yatırım Belgesi ilave edilir.

Call Now Button