Yabancıların Türkiye’ye Girişi ve Vizesi

YABANCILARIN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ VE VİZESİ

Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış:
Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış, sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır.

BELGE KONTROLÜ:
Yabancı, pasaport veya pasaport yerine geçen belge ya da belgelerini, Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkışlarda görevlilere göstermek zorundadır.
Sınır geçişlerine ilişkin belge kontrolleri, taşıtlarda seyir hâlinde de yerine getirilebilir.
(3) Havalimanlarının transit alanlarını kullanan yabancılar, yetkili makamlarca kontrole tabi tutulabilirler.
(4) Türkiye’ye girişlerde, yabancının 7 nci madde kapsamında olup olmadığı kontrol edilir.
(5) Bu maddenin uygulanmasında, kapsamlı kontrole tabi tutulması gerekli görülenler en fazla dört saat bekletilebilir. Yabancı, bu süre içerisinde her an ülkesine dönebileceği gibi dört saatlik süreyle sınırlı kalmaksızın ülkeye kabulle ilgili işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir. Kapsamlı kontrol işlemlerine dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Türkiye’de Turist Olarak Kalma Süresi:

Türkiye’de 180 gün içinde en fazla 90 gün kalabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus 90 gün/3 ay zamanlamasıdır.  Bazı aylar 31 gün sürdüğü için 3 ay olarak hesapladığınız süre bazen 92-93 güne çıkabilmekte ve dolayısıyla süre aşımı nedeniyle süreli giriş yasağı ve para cezası uygulanmaktadır. Eğer vize sürenizi aştıysanız Türkiye’den çıkış yaptığınız zaman öngörülen para cezasını ödemeniz gerekir. Aksi takdirde 5 yıl gibi bir süre giriş yasağı uygulanmaktadır.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ İZNİ VERİLMEYECEK YABANCILAR:
Aşağıdaki yabancılar, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilir:
a) Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da yabancı çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar
b) Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar
c) 15 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi, 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan yabancılar
(2) Bu maddeyle ilgili olarak yapılan işlemler, geri çevrilen yabancılara tebliğ edilir. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.
Uluslararası koruma başvurusuna ilişkin uygulama
5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde yer alan şartlar, uluslararası koruma başvurusu yapmayı engelleyici şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.

Yorum yapın

nineteen + two =

Ankara Danışmanlık