Yabancıların Çalışma Vizeleri

 

ÇALIŞMA VİZESİ (İZİNLERİ)

Vize pasaportlara işlenen ve ülkeye girişe izin verildiğini gösteren bir kayıttır. Türkiye ile vize muafiyet anlaşması yapmamış ülke vatandaşlarının Türkiye’ye girebilmeleri için, ilke olarak, vize almaları gerekmektedir. Türkiye’ye girmesi yasak olan yabancıların ellerinde geçerli vizesi dahi olsa ülkeye kabul edilmezler. Uygulamada, vize etiketlerinin amaç bölümünde; çalışma, öğrenim, tedavi gibi ifadeler kullanılmaktadır.  Çalışma vizesi alma mecburiyetinin, vize anlaşmaları dışında, iç hukuktaki dayanağı olarak, Pasaport Kanunun 4. maddesinin son fıkrasına işaret edilmiştir. Bu fıkraya göre, umumiyetle mültecilerin ve iskân hakkındaki mevzuat dışında olarak yurt tutmak maksadıyla gelen yabancıların, pasaportları olsun, olmasın, Türkiye’ye kabulleri İçişleri Bakanlığının kararına bağlıdır. Bu fıkradaki yurt tutmak deyiminin devamlı yerleşmeyi ve çalışmayı da içerdiği ifade edilebilir. Uygulamada, vize etiketlerinin amaç bölümünde çalışma, öğrenim, tedavi gibi ifadeler kullanılmaktadır. Bu tür vizeler özel meşruhat lı vizeler olarak kabul edilmekte olup istizana tâbidirler.

Bir vizenin istizana tâbi olması, yabancının vize talebinin dış temsilcilik tarafından merkeze sorularak sonuçlandırılması anlamına gelmektedir. Vize etiketinin amaç bölümündeki şerhler, vizenin hangi amaca yönelik olarak, yani çalışma, öğrenim, araştırma, tedavi, ziyaret, spor, turistik amaçla, verildiğini göstermektedir. Kural olarak, yabancıların amaçlarına uygun vizeyle ülkeye giriş yapmaları gerekir ve her türlü vize giriş vizesi fonksiyonuna sahiptir.  Bu bağlamda, çalışma vizesi, yurt dışındaki Türk konsoloslukları tarafından yabancıların pasaportlarına vurulan bir vize çeşidi olup, vizenin amaç hanesinde bu vizenin çalışmak üzere verildiğine dair bir şerhi ihtiva eder. Çalışma vizesini veren makam ilgili Türk dış temsilciliği olmakla birlikte, vizenin verilmesi aşamasında başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların görüşleri alınmaktadır.

 Yabancı Çalışma İzni Yönetmelik

yabanci_calisma_izni_yonetmelik )

Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu

( yabancilarin_calisma_izinleri_kanunu )

Yabancıların Çalışma İzinleri Prosedür

( yabanci )

Yabancı Yatırımlar Kanunu

( yabanci_yatirimlar_kanunu )

 

Yabancıya Çalışma İzni Almak İçin

Yorum yapın

16 − one =

Ankara Danışmanlık