YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNİ KEP HESABI ve E-İMZA

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNİ KEP HESABI ve E-İMZA

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNİ KEP HESABI ve E-İMZA

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi yenileniyor.

Yabancı çalışma izni başvurularında başvuru sahibinin veya vekilinin, bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni talep eden yabancıların Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunlu olacak.

Yabancı Çalışma İzni Başvuruları Elektronik İmza İle Yapılacak

Yabancı çalışma izni başvuru sahibinin KEP hesabı ve Elektronik imzası yoksa, yabancı çalışma izni başvurusu yapamayacak.
Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecek.

KEP Hesabı (Kayıtlı Elektronik Posta)

25-8-2011 tarihli ve 28036 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir,

– Yurtiçinden ve yurt dışından yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda ilgili işverenin, Yurt içinden bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni başvurusunda adına çalışma izni talep edilen yabancının Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunlu.

KEP HESABI NEDİR KEP HESABI NASIL ALINIR KEP HESABI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olacaklar başvuru için gerekli evrakları hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.

KEP NEDİR

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistem.

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ek olarak
– E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
– Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
– Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği,
– E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
– İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
– Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

NEDEN KEP KULLANMALIYIZ

Önemli ve yasal bildirim haline getirilmek istenen tüm belge ve içerikleri hızlı ve güvenli bir şekilde gönderilebilen bir sistem.

Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır.
Fakat standart e-posta sistemlerin de bazı açık noktalar vardır;
– Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır.
– E-Posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.
– E-Posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.
– Standart e-Postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir.

KULLANACAKLARA KEP NELER SAĞLAYACAK

KEP elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak;
– Gönderici ispatı
-Alıcı ispatı
-İçeriğin değişmediği ispatı
-Gönderim ve alım zamanları teyidi
– Zaman kazancı
– Kağıt arşiv kazancı
– Maliyet kazancı
– Resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılacak olması
– Ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi
– Çevrenin korunması gibi kolaylık ve güzellikler sağlayacaktır.

BİREYSEL KEP BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge. Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.

KURUMSAL KEP BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR

Ticaret sicil memurluklarından alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.
Noter onaylı imza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde, kimlerin şirketi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması ayrıca müstenidatı Ticaret Sicil Gazetesinin mutlaka bulunması gerekmektedir.) (Noter onaylı imza sirkülerinin aslı PTT’de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir.)
Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmî belge.
Tüzel kişilik için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.
Başvuruda bulunacak kimse şirketin kanunî temsilcilerinin vekalet verdiği kişi ise; başvuru yapacak kimse ve şirket nam ve hesabına Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti ile ilgili her türlü işlemi yapacak kişiler için düzenlenmiş, şirketin kanuni temsilcileri tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi ile kaşelenmiş Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi.

E-İMZA

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

PTT den e-imza almak isteyenler;
– Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge,
– PTT iş yerlerinden temin edilebilecek olan e-imza Başvuru Formu,
– İmza Sirküleri (Sadece kurumsal e-imza başvurularında talep edilmekte olup asılları da PTT’de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir)
– E-imza sağlayıcı Firma talebi doğrultusunda Ticaret Sicil Gazetesi veya son 6 ayda alınmış Faaliyet Belgesi (Sadece kurumsal e-imza başvurularında talep edilmekte olup asılları da PTT’de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir)
ile birlikte e-imza başvurusu almaya yetkili PTT işyerlerine şahsen müracaat edebilirler.
Bir yıllık E-İMZA yüz dokuz liradır. iki yıllık E-İMZA yüz kırkdokuz liradır. üç yıllık E-İMZA yüz seksendokuz liradır.

Yabancı Çalışma İzni Elektronik İmza

– 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre; güvenli elektronik imza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacak.
Bu çerçevede, Bakanlığımıza yapılan çalışma izin başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına alınması amacıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların çalışma izni başvurularının Elektronik İmza ile yapılması zorunlu.

Ankara Danışmanlık