Yabancılara Yabancı Çalışma İzni İçin Yasaklanmış Meslekler

Yabancılara Yabancı Çalışma  İzni İçin Yasaklanmış Meslekler

1- 815 sayılı Kabotaj Kanunu uyarınca kara suları  dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan, sedef, kum ve çakıl  ihracı, denizde kazaya uğrayan deniz araçları ile terkedilmiş enkazın  kaldırılması, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, deniz bakkallığı, deniz  araçlarında; kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık, amelelik, iskele rıhtım  hamallığı, deniz esnaflığı.

2- 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu uyarınca; Türkiye  sınırları içerisinde hava yolu ile yük ve yolcu taşıma,

3- 3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca; maden hakkı.

4- 5680 sayılı Basın Kanunu uyarınca; periyodik yayınlarda  mes’ul müdürlük.

5- 2821 sayılı Sendikalar Kanunu uyarınca; sendika  kuruculuğu.

6- 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri  Birliği Kanunu uyarınca; seyahat acentelerinde mes’ul müdürlük.

7- 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca; gümrük müşavirliği.

8- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uyarınca; kooperatif  yönetim kurulu üyeliği.

9- 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı  İcrasına Dair Kanun uyarınca; doktorluk, hemşirelik, dişçilik, ebelik,  hastabakıcılık.

10- 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun  uyarınca; eczacılık.

11- 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun uyarınca;  gözlükçülük.

12- 6343 sayılı Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının  Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca; veterinerlik.

13- 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu uyarınca; özel  hastanelerde sorumlu müdürlük.

14- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca; hakimlik  ve savcılık.

15- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca; avukatlık.

16- 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca; noterlik.

17- 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve  Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca; özel veya kamu  kuruluşlarında güvenlik görevliliği.

Yabancı Çalışma İzni

Yorum yapın

five × one =

Ankara Danışmanlık