Yabancı Yatırımcıların İrtibat Bürolarının Kuruluş İzninin Alınması ve Vergi Dairesi Kaydı

 YABANCI ŞİRKET KURULUŞ İZNİNİN ALINMASI VE VERGİ DAİRESİNE İRTİBAT  BÜROSUNUN KAYIT ETTİRİLMESİ

Ekonomi Bakanlığı’ndan izin alındıktan  sonra vergi dairesinden kimlik numarası alınması ve irtibat bürosu için gelir  vergisi (stopaj) yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gereklidir. Dolayısıyla  GVK’nın 94. maddesi kapsamında herhangi bir ödeme yaptıkları takdirde bu madde  kapsamında gerekli tevkifatı yaparak muhtasar beyanname ile beyan etmeleri ve  ödemeleri gereklidir. Vergi dairesinde “Tüzel Kişiler İçin Sicil Formu”nun  doldurulup vergi dairesine verildikten sonra bunun bir örneğinin en geç 1 ay  içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi gereklidir. İrtibat  bürolarının Türkiye’de faaliyette bulundukları yeri kiralamaları durumunda büro  ile ilgili kira kontratını da Genel Müdürlüğe göndermeleri gerekmektedir.  İrtibat bürolarının adres değişikliği durumunda da yeni adreslerini en geç 1  ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne ve vergi dairesine bildirmeleri  gerekmektedir.

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
x

ANKARA DANIŞMANLIK

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR Sanayi yatırımından, otel yatırımına bir çok sektöre yatırım ...

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI Yabancı işçi çalıştırmak isteyen şirketler, yabancı işçi çalıştırma ...