Yabancı şirket ve ünlü marka almaya Made in Turkey Teşviki

Yabancı şirket ve ünlü marka almaya Made in Turkey Teşviki

Onuncu kalkınma planı kapsamında üretimde verimliliği artırma programı eylem planıyla Türk malı imajının güçlenmesi için yabancı markaların satın alınmasına teşvik verilmesiyle ilgili hedefler belirlendi.

Bu kapsamda Türk ürünlerini algı endeksi hazırlamayı ve Türk firmalarının gelişme potansiyeli bulunan yüksek teknoloji sektörlerindeki yabancı şirket ve markları satın almasına teşvik verecek.

Ekonomi Bakanlığı üretimde verimliliğin artırılması programı eylem planı taslağı oluşturdu. Taslak Dünya Türk malı imajının güçenlemesinden ibaret. Aynı zamanda yabancı markaların satın alınmasına teşvik verilmesiyle ilgili hedefleri oluşturmakta. Ekonomi bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Tim ve Türk Eximbank’ın uğraşılarıyla ortaya çıkan eylem planlarıyla elektrikli makineler, gemi, makine vs katma değeri yüksek ileri teknoloji içeren sektörlerin ürettiği malların ihracatını desteklemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda ülke kredi garanti programının kullanılmasına yönelik çalışmalarıyla, yeni teşvik programlarının hazırlanmasına uğraşıyor.

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
x

ANKARA DANIŞMANLIK

Yatırım Teşvik Belgesi Alan Firmalar 2017

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR   2017 yılında Ekonomi Bakanlığı’ndan yatırım teşvik ...

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar Yatırım teşvik belgesi almak için ...

Kopyalama Yasaktır..Ankara Danışmanlık.