Yabancı Sermayeli Şirketlerin Tabi Oldukları Yasal Düzenlemeler ?

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TABİ OLDUKLARI  YASAL DÜZENLEMELER ?

Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile  bu ülkelerde yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’de kurulacak olan bir tüzel  kişiliğe veya kurulu tüzel kişi ortaklığa, yabancı sermaye getirmek suretiyle  ortak olarak katılmaları mevzuatımızda;6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik  Kanunu, Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı, Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında  1-2-3 Sayılı Tebliğ ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararı  hükümlerine tabi bulunmaktadır.

Şirket kuruluşlarında yurt dışında yerleşik herbir kişi veya  kuruluşun asgari 50.000 Amerikan Doları (USD) tutarında yabancı sermaye  getirmesi gerekmektedir. Yabancı ortak sayısı birden fazla olması durumunda  getirilmesi gereken asgari toplam yabancı sermaye miktarı 50.000 Amerikan Doları  (USD) yabancı ortak sayısı kadardır. Belirtilen asgari toplam yabancı sermaye  içinde yabancı ortakların iştirak oranları serbestçe belirlenir.

Ayrıca şirket sermayesi ve ortak paylarının belirlenmesinde  Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen asgari sermaye ve hisse tutarına da uyulması  zorunludur. Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar Hazine Müsteşarlığı Yabancı  Sermaye Genel Müdürlüğü izni çerçevesinde sermaye paylarının ayni veya nakdi  olarak ödeyebilirler.

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu İçin

Yorum yapın

10 − one =

Ankara Danışmanlık