Yabancı Sermayeli Şirketlerin Faaliyet Konuları

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN FAALİYET  KONULARI

Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar Hazine  Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nce verilen izin belgelerinde  yazılı olan ve buna uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen  ana sözleşmede (esas sözleşme) belirtilen konularla sınırlı olmak kaydıyla her  türlü mal ve hizmet üretimine yönelik sanayi, ticari, zirai ve diğer konularda  faaliyet gösterebilirler.

Bankalar ve ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları  ile sigortacılık olan mali kurumların kuruluş ve faaliyet izinlerine ve özel  düzenleme konusu yapılan her nev’i işlemlerine ilişkin konularda ilgili mevzuat  hükümleri saklıdır. Bu hususlar ile ilgili başvurular Yabancı Sermaye Genel  Müdürlüğü ile birlikte özel mevzuatlarda gösterilen mercilere yapılır.

Bu konuda Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu’nun 10.maddesinde;  Yerli sermaye ve teşebbüslere tanınan haklar, muafiyetler ve kolaylıklardan  aynı sahalarda çalışan yabancı sermaye ve teşebbüsler de aynı şartlar dahilinde  istifade ederler.  denmektedir.

Yabancı Sermayeli Şirketlere Danışmanlık Hizmeti İçin

 

Yorum yapın

9 + 19 =

Ankara Danışmanlık