Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu İşlemlerine Ait Muhasebe Kayıtları

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu İşlemlerine Ait Muhasebe  Kayıtları

Yabancı sermayeli bir şirketin kuruluşuna ilişkin muhasebe  işlemleri Anonim şirketlerin ani kuruluş ve Limited şirketlerin kuruluş  işlemlerinde gerçekleştiği gibidir.  Bu muhasebe kayıtları aşağıdaki iş  olgularında sunulmuştur: Örnek:  Yabancı uyruklu bir şahıs Türkiye’de  kurulacak olan bir Anonim Şirkete’e %30 oranında ortak olmak için gerekli  girişimleri başlatmıştır ve Hazine’den izni almıştır. %30 ortaklık payına  karşılık Türkiye’ye 80.000 USD getirmiş ve bu dövizi bir bankada  622.500.-TL’sından Döviz Alım Belgesi (DAB) düzenleterek Türk Lirasına çevirmiş  ve bu para şirket tescil edilene kadar bloke edilmiştir. Şirketin tescilini  takiben bloke olan bu para serbest hesaba alınmıştır. Şirket yukarıda  sayılan tüm yasal prosedürleri yerine getirmiş ve bu işlemler sonucunda da  1.850.000.000.-TL’lık kuruluş gideri ve bu giderlere ait   350.000.000.-TL’da KDV’yi Türk Ortak K ödemiştir. Şirket daha sonra bu parayı  Türk ortak  K’ya bankadan ödemiştir.Bu kuruluş işlemlerine ait kayıtlar  aşağıdaki şekilde olacaktır.

 Yabancı uyruklu ortağın yaptığı sermaye taahhüdü;

_____________   /     ___________________ 501.ÖDENMEMİŞ  SERMAYE 49.800.000.000.-TL       501.10 Yabancı  Uyruklu Ortak    500.SERMAYE  49.800.000.000.-TL   (   622.500 TL x 80.000 USD) ____________________________________

 Yabancı uyruklu ortağın getirdiği yabancı sermayenin şirketin  tesciline kadar bloke edilmesi; _____________   /     ___________________ 102.BANKALAR Hs     49.800.000.000.-TL            102.11 X Bankası Bloke Hesap 501.ÖDENMEMİŞ SERMAYE   49.800.000.000.-TL             501.10 Yabancı Uyruklu Ortak   (  622.500 TL x 80.000  USD) ____________________________________

 Yabancı sermayeli şirketin tescilini takiben yabancı uyruklu ortağa  ait blokajın çözülmesi; _____________   /     ___________________ 102.BANKALAR  Hs.   49.800.000.000.-TL            102.01 X Bankası …….nolu Hesap 102.BANKALAR   Hs.  49.800.000.000.-TL             102.11 X Bankası Bloke  Hesap   (  622.500 TL x 80.000  USD) ____________________________________

 Yabancı sermayeli şirketin kuruluşu esnasındaki giderlerin ve KDV’nin  kaydı; (Kuruluş giderlerinin aktifleştirilmesine karar verilmiştir.)

_____________   /     ___________________ 262.KURULUŞ ve ÖRGÜTLENME GİDERLERİ  Hs. 1.850.000.000.-TL 191.İNDİRİLECEK KDV  Hs.                   350.000.000.-TL   331. ORTAKLARA  BORÇLAR  2.200.000.000.-TL          331.03. Ortak K ____________________________________

 Şirketin banka hesabından Ortak K’nın ödediği kuruluş giderlerinin  kendisine ödenmesi;

______________  /   ___________________ 331. ORTAKLARA  BORÇLAR  2.200.000.000.-TL      331.03. Ortak  K   102.BANKALAR  Hs.   2.200.000.000.-TL                    102.01 X Bankası …….nolu Hesap _____________________________________

5. SONUÇ

 Yukarıdaki açıklamalar ışığında dikkat edilmesi gerekn  noktalardan biri YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET ve YABANCI UYRUKLU ŞİRKET  kavramlarıdır. Yabancı uyruklu şirket yurt dışında kendi ülke mevzuatına göre  kurulmuş şirkettir. Bizim de çalışmamızın konusunu oluşturan yabancı sermayeli  şirkette ise yabancı uyruklu kişilerin (gerçek ya da tüzel kişi) Türk mevzuatına  göre Türkiye’de şirket kurmaları ve faaliyet göstermeleri anlaşılmalıdır.  Yabancı sermayeli şirket kuruluşlarında ilgili mevzuat dikkatlice incelenmeli ve  bu mevzuata aykırı işlemler yapılmamalıdır. Aksi halde verilen izin belgelerinin  iptaline kadar varan sonuçlarla karşılaşılabilir. Yabancı sermayeli şirket  kuruluş işlemlerinin muhasebe kayıtlarında Türk sermayeli şirketlerde olmayan  blokasyon işlemi vardır. Yapılacak muhasebe uygulamalarında bu işleme dikkat  edilmelidir.

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu İçin

Yorum yapın

2 + eighteen =

Ankara Danışmanlık