Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu Diğer İşlemler

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu Diğer  İşlemler

 Yukarıda sıraladığımız belgelerle ve müracaatla gerekli  izin belgesinin alınmasının ardından, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yukarıda  sayılan belgeler ile başvurularak şirket kuruluş izni alınr. Kuruluş izni için  Ankara’daki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilir.

 Gerekli kuruluş izni alındıktan sonra şirket ana  sözleşmesi ve diğer belgeler Ticaret siciline tescil, ilan ve kayıt ettirilerek  kuruluş işlemi tamamlanmış olur.

 Ticaret siciline verilecek evraklar Türk Sermayeli bir  şirkette verilmesi gereken evraklar ile aynıdır.

 Tescil tarihi itibariyle şirket adresinin bulunduğu yerin  Vergi Dairesi’ne başvurularak Vergi Sicil Numarası alınır ve Vergi Usul  Kanunu’nda belirtilen tutulması zorunlu olan defterler tasdik ettirilir.

Yabancı Sermayeli Şirketlere Şirkete Kuruluşu Danışmanlığı  İçin

Yorum yapın

4 × 5 =

Ankara Danışmanlık