Yabancı Mühendislik ve Mimarlara Çalışma İmkanı

Yabancı Mühendislik ve Mimarlara Çalışma İmkanı

yabanci-mimar-muhendis-calisma-izni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yabancı çalışma izni alan yabancı uyruklu mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları, Türkiye’de bir aydan fazla kaldıkları takdirde, ihtisaslarına en yakın odaya müracaatla geçici aza olarak kaydolunacak.

Yabancı uyruklu mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen yabancı çalışma izni ile çalışabilecek ya da çalıştırılabilecek.

Tasarı Değerli Kağıtlar Kanununda da değişiklik öngörüyor. Buna göre, yabancı çalışma izin belgesi, yabancı çalışma izni muafiyet belgesi ve ikamet izni 55’er lira olacak.
Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bir yıla kadar 500 lira, süresiz çalışma izin belgesi ve bağımsız çalışma izin belgesi 5 bin lira olacak.
Yabancı çalışma izin belgesi harçlarının tespitine Dışişleri Bakanlığı yetkili olacak. Yabancı çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılardan harç alınmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancı istihdamına ilişkin politika belirleyecek ve bu politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunacak. Yüksek öğretim kurumlarında çalışacak yabancı öğretim elemanlarına verilecek çalışma izinleri konusunda Yüksek öğretim Kanununda değişiklik yapılarak “ön izin” düzenlemesi getiriliyor.

 

Yorum yapın

eight + nineteen =

Ankara Danışmanlık