Yabancı Kimlik Numarası Almak İçin

Yabancı Kimlik Numarası Almak İçin

YABANCI KİMLİK NUMARASI ALMAK İÇİN

Yabancıların kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla verilmektedir.

Yabancı Kimlik Numarası
Türkiye’de altı aydan fazla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yabancı Kimlik Numarası verilmektedir. Bu numarayı, öğrenim amaçlı ikamet tezkeresini aldıktan sonra T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden sorgulayarak temin edebilirsiniz.

Yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenen tüm bilgi ve belgelerde, öğrencilerin yabancı kimlik numarası kullanılır. Yabancı kimlik numarası alınana kadar tüm öğrenci bilgi ve belgelerinde pasaport numarası kullanılır. Mavi Karta sahip öğrencilere ayrıca bir yabancı kimlik numarası verilmediğinden, bu öğrenciler için T.C. kimlik numaraları kullanılır.

Yabancı Kimlik Numarası İşlemleri

1- Yabancılara kimlik numarası veriliyor mu? Şayet veriliyorsa nereye başvurmam gerekir?
– Çalışma izni vermeye veya aynı zamanda ikamet izni yerine geçen “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” düzenlemeye yetkili kurumlardan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, YÖK Başkanlığına, müracaat eden yabancıların kayıtlarının bu kurumlar tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi halinde yabancılara mahsus kimlik numarası almaları mümkündür.

– Türkiye’de “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” alanlar ve herhangi bir amaçla “en az doksan gün süreli ikamet izni” verilenler, “tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idari gözetim altında geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancılar”, “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” düzenlenen yabancılar, “geçici koruma” statüsünde bulunan yabancılar ve “Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılar” ın da Göç İdaresi İl Müdürlüklerine müracaatları halinde kayıtlarının Genel Müdürlüğümüze elektronik ortamda gönderilmesi durumunda yabancılara mahsus kimlik numarası almaları mümkündür.

– İkamet şartına tabi olmayan “KKTC vatandaşları” nın ise bulundukları yer nüfus müdürlüğüne müracaatla yabancılara mahsus kimlik numarası almaları mümkündür.

2- Yabancı kimlik numaramı nereden ve nasıl öğrenebilirim?
Yabancı uyruklu şahısların;

– Yabancı Kimlik No Doğrulama,
– Doğum Yılı ve İkamet İzin/Tezkere No-Çalışma izin No İle Yabancı kimlik No Sorgulama,
– Kişi Bilgileri İle Yabancı kimlik No Sorgulama, hizmetlerini http://tckimlik.nvi.gov.tr/web/foreign.aspx internet adresinden yapmaları mümkündür.

3- İnternet sayfanızdan Yabancı Kimlik No Sorgulama kısmından tüm bilgilerimi doğru girmeme rağmen yabancı kimlik numaramı öğrenemedim ne yapmalıyım?
İkamet/Çalışma İzni ya da yabancılara mahsus kimlik numarası alabilmek amacıyla müracaat edilen kuruma başvurulması gerekmektedir.
4- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yabancılara mahsus kimlik numarası veriliyor mu?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına, talep etmeleri halinde yabancı kimlik numarası verilmektedir. İlgililer bu yöndeki başvurularını nüfus müdürlüklerine yapabilirler.
5- Yabancı uyruklu vatandaşların kimlik bilgilerinde (ad, soyad, doğum tarihi v.b.) bir yanlışlık varsa nasıl düzeltilebilir?
İkamet veya Çalışma İzin Belgesi almak amacıyla ilgili kurumlara müracaat eden yabancılar kayıtlarındaki düzeltme ve kaydın kapatılmasına dair taleplerini yine bu kurumlara yaparlar. Anılan kurumlarca kayıt düzeltmeye veya kapatmaya esas talepler güncelleme veya kapatma formatında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

İkamet şartına tabi olmayan KKTC vatandaşları ise kayıtlarındaki düzeltme taleplerini; kaydı yapan nüfus müdürlüklerine, kaydın açılması, kapatılması ve kimlik numarası iptaline dair taleplerini ise doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğüne, önceki kaydı emniyet kaynaklı ise bu kayda dair güncelleme, açma, kapama işlemlerine yönelik olarak da yine Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirirler.

Yabancı ülke vatandaşlarının yabancı çalışma izni alabilmeleri için öncelikle oturma izni sahibi olmaları, yada yurt dışından referans numarası alması gerekmektedir. Oturma izni alan yabancılara 99 la başlayan kimlik numarası verilir. Yabancıya verilen kimlik numarası alan kişiye özeldir. Bu kimlik numarası yabancı ülkesine dönse bile bir başka yabancıya verilmez.  Türkiye’de oturma iznine sahip yabancıların yabancı alışma izni  bürokratik işlemleri için gerekli  99  la başlayan yabancı kimlik numarası e- devlet sisteminden de yararlanabilmeyi sağlar. E-devlet hizmetinde yararlanabilmesi için 99 la başlayan yabancı kimlik numaralarını kullanmaları yeterlidir.

YABANCI KİMLİK NUMARASI

04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Geçici Koruma” başlıklı 91 inci maddesi hükmü gereğince hazırlanan Geçici Koruma Yönetmeliği 22 Ekim 2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin GEÇİCİ 1 inci Maddesinin birinci fıkrası gereği; Suriye Arap Cumhuriyetinden ülkemize gelen Suriyeliler ile vatansızlar ve mülteciler geçici koruma kapsamına alınmışlardır.

22/10/2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliğinin “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” başlıklı 22 nci maddesi gereğince, kayıt işlemleri tamamlananlara, valilikler tarafından geçici koruma kimlik belgesi düzenlenmekte ve bu yabancılara 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Kanun ile 22/10/2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında yabancı kimlik numarası tahsis edilmektedir.

Kayıt işlemini tamamlayan geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler www.goc.gov.tr web adresinin anasayfasında yer alan “GEÇİCİ KORUMA YABANCI KİMLİK NO” sekmesinden giriş yaparak “Geçici Koruma Kimlik Belgesi/Yabancı Tanıtma Belgesinde” yer alan ve 98 ile başlayan “ŞAHIS NUMARASI” ile herhangi bir bedel talep edilmeksizin “YABANCI KİMLİK NUMARASINA” erişebileceklerdir.

Yabancılara kimlik numarası veriliyor mu? Veriliyorsa nereye başvurmam gerekir?
1.1- Çalışma izni vermeye veya aynı zamanda ikamet izni yerine geçen “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” düzenlemeye yetkili kurumlardan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, YÖK Başkanlığına, müracaat eden yabancıların kayıtlarının bu kurumlar tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi halinde yabancılara mahsus kimlik numarası almaları mümkündür.

1.2- Türkiye’de “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” alanlar ve herhangi bir amaçla “en az doksan gün süreli ikamet izni” verilenler, “tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idari gözetim altında geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancılar”, “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” düzenlenen yabancılar, “geçici koruma” statüsünde bulunan yabancılar ve “Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılar” Göç İdaresi İl Müdürlüklerine başvurmaları ve kayıtlarının Genel Müdürlüğe elektronik ortamda gönderilmesi durumunda yabancılara mahsus kimlik numarası verilir.

1.3- İkamet şartına tabi olmayan “KKTC vatandaşları” nın bulundukları yer nüfus müdürlüğüne başvurmakla yabancılara mahsus kimlik numarası almaları mümkündür.

YABANCI KİMLİK NUMARASI SORGULAMA

Yabancı kimlik numaramı nereden ve nasıl öğrenebilirim?
Yabancı uyruklu şahısların;

2.1- Yabancı Kimlik No Doğrulama,
2.2- Doğum Yılı ve İkamet İzin/Tezkere No-Çalışma izin No İle Yabancı kimlik No Sorgulama,
2.3- Kişi Bilgileri İle Yabancı kimlik No Sorgulama, hizmetlerini https://tckimlik.nvi.gov.tr/Home internet adresinden yapmaları mümkündür.

Yabancı uyruklu vatandaşların kimlik bilgilerinde (ad, soyad, doğum tarihi v.b.) bir yanlışlık varsa nasıl düzeltilebilir?
İkamet veya Çalışma İzin Belgesi almak amacıyla ilgili kurumlara başvuran yabancılar kayıtlarındaki düzeltme ve kaydın kapatılmasına dair taleplerini yine bu kurumlara yaparlar. Anılan kurumlarca kayıt düzeltmeye veya kapatmaya esas talepler güncelleme veya kapatma formatında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

İkamet şartına tabi olmayan KKTC vatandaşları ise kayıtlarındaki düzeltme taleplerini kaydı yapan nüfus müdürlüklerine, kaydın açılması, kapatılması ve kimlik numarası iptaline dair talepleri ile önceki kaydı emniyet kaynaklı ise bu kayda dair güncelleme, açma, kapama işlemlerini Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirirler.

“Yabancı Kimlik Numarası Almak İçin” üzerine bir yorum

  1. 99 la başlayan tc kimlik no çıktıktan sonra elimde kimlik, kağıt… alabilir miyim? nasıl ve nerden alacağım?
    Yoksa bu tc kimlik no nasıl kullanacağım ?

Yorumlar kapalı.

Call Now ButtonAnkara Danışmanlık