Yabancı İkamet İzni Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancı İkamet İzni 

yabancilarin-ikamet-izinleri-goc-idaresi-genel-mudurlugu

Göç idaresi diye Ankara Danışmanlığı arayanlar için yazıyoruz. 

İkamet izinleri için bizi değil aşağıdaki numaraları aramanız gerekiyor..

İKAMET İZNİ DUYURULAR
İKAMET İZNİ DUYURULAR

Göç idaresi telefon numaraları (il, il tüm göç idaresi telefon numaraları için tıklayınız)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Telefon:

Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA

Hoşdere : 0312 439 46 15

Genel Müdürlük: 0 312 422 05 00 – 0 312 422 05 01 – 0 312 422 05 02 Fax: 0312 422 09 00

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında şekli ve içeriği yeniden belirlenen “İkamet İzni” belgelerinin basım ve dağıtım işlemlerine başladı.
 
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 11/4/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti. Söz konusu Kanun, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ( Mülga) ile düzenlenen göç ve yabancılar sistemine önemli değişiklikler getirdi.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından operasyonel hale gelen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yeni göç sistemi uygulamaları kapsamında ikamet izin belgelerinin basım ve dağıtım işlemlerine hız verdi.

Yeni “İkamet İzni” belgeleri, illerden yapılan ikamet başvurularının Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesinin ardından Ankara’da GÖÇ-NET kapsamında basılıyor ve PTT aracılığıyla özel zarf içerisinde yabancıların adreslerine teslim ediliyor. Yabancılara gönderilen zarfın içinde ikamet izninin yanı sıra İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın imzasını taşıyan bir mektup ile Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça olmak üzere beş farklı dilde hazırlanan bilgilendirici broşürler yer alıyor.

Türkiye’ye Giriş ve Türkiye’den Çıkış

Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış; sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır.
Yabancı; pasaport veya pasaport yerine geçen belge ya da belgelerini, Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkışlarda görevlilere göstermek zorundadır.
Sınır geçişlerine ilişkin belge kontrolleri, taşıtlarda seyir hâlinde de yerine getirilebilir. Havalimanlarının transit alanlarını kullanan yabancılar, yetkili makamlarca kontrole tabi tutulabilir.
Belge kontrolü sırasında kapsamlı kontrole tabi tutulması gerekli görülenler en fazla dört saat bekletilebilir. Yabancı, bu süre içerisinde her an ülkesine dönebileceği gibi dört saatlik süreyle sınırlı kalmaksızın ülkeye kabulle ilgili işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir.
 
Vize 
Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancılar, vize muafiyeti hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  geliş amaçlarını da belirten vize alarak ülkeye girerler.
Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her yüz seksen günde doksan günü geçemez.
Vizeler, Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz.
Vizeler; konsolosluklarca, belli durumlarda ise sınır kapılarında valiliklerce verilir.
 
İkamet

 • Yabancılar Türkiye’de kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni alarak kalabilirler.
 • Geçerli ikamet izni ile sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir.
 • Yabancının Türkiye’de çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi ikamet izni yerine sayılır.
 • Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.
 • İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. Ancak, ikamet izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen yabancıların ikamet izni başvuruları, 31.12.2014 tarihine kadar valiliklerce de alınmaya devam edilecektir.
 • İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.
 • Ülke içinden başvuruların, yabancının vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır.
 • İkamet izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.
 • İkamet izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir.
 • İkamet izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir.
 • İkamet izni uzatma talepleri, ikamet edilen ilin valiliğine yapılır.
 • İkamet süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ikamet izni uzatma başvurusunda bulunulabilir. Uzatma başvurusu, her durumda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır.
 • İkamet izni uzatma başvurusu yapıldığında herhangi bir ücrete tabi olmayan müracaat belgesi verilir. Bu belge, ikamet izni süresi sona ermiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar.
   
  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
   
  Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile ilgili usul ve esasları 11 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu düzenler.
   
   
  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
   
  – Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
  – Yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri,
  – Uluslararası koruma, geçici koruma ve
  – İnsan ticareti mağdurlarının korunması ve
  – Yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarının kolaylaştırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
   
  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Telefon:
    
   Tel         : 0 312 397 56 42 – 0312 397 28 36
   Fax        : 0 312 397 52 76
   E-Posta : [email protected]
   

 

Yorum yapın

Ankara Danışmanlık