Yabancı hizmetçi ve dadı paniği

YABANCI HİZMETÇİ VE DADI PANİĞİ

Evde temizlik, çocuk bakımı, yemek vb. işler için sigortasız kadın çalıştıranlara 150 bin liraya yaklaşabilen idari para cezası, prim, gecikme zammı ve cezasının gelebilecek olmasının yarattığı şok devam ediyor.

Şimdi de kaçak ve sigortasız “yabancı uyruklu” kadın çalıştıranın paniği başladı. Özellikle uzun süredir, kaçak yabancı hizmetçi ve dadı çalıştıranlara “uygulanacak cezanın daha yüksek olması”, yaşanan paniği körükledi.

EVİNİ SAT CEZAYI ÖDE

Kaçak ve sigortasız yabancı uyruklu kadın çalıştıranlar, özellikle birden fazla kadını örneğin iki yabancı kadını uzun süredir çalıştıranlar, evlerini satarlarsa cezaları ancak ödeyebilecekler.

Çalışma izni olmadan çalıştırılan her bir yabancı için 7.325 TL “idari para cezası”, uygulanacak. Ayrıca;

– Sigortalı işe giriş bildirgesi verilmediği için yaklaşık 2.043 TL, idari para cezası, -Olayın mahkeme kararıyla ortaya konması durumunda, aylık prim ve hizmet belgesi verilmediği için; her ay itibariyle 2.043 TL, 5 yıldır sigortasız çalışması durumunda, (her ay için yürürlükteki asgari ücretin iki katı) örneğin beş yıl için yaklaşık 80 bin 214 idari para cezası uygulanacak. Daha açık bir anlatımla, mahkeme kararıyla yabancı kadın işçinin ne kadar süredir kaçak çalıştırıldığı tespit edilirse, (sözgelimi 10 aydır çalıştırıldığı tespit edilirse) aylık asgari ücretin iki katı olan x 10 ay şeklinde “idari para cezası” hesaplanır. Bitmedi.. Bir de o yabancı için geriye dönük primler, gecikme zammı ve cezası var! O da örneğin beş yıl için yaklaşık (30+30=) 60 bin TL ediyor. Hepsini topladığınızda, “evini sat cezayı öde” dedirtecek cinsten..

GÖSTERİLECEK ÜCRET

Sigorta primine esas tutarın, asgari ücretin bir buçuk katı gösterilmesi gerekiyordu. Yani evde yabancı kadın çalıştıranların, aylık asgari ücretin bir buçuk katı üzerinden prim ödemesi isteniyordu. 2013 yılı Şubat ayından itibaren de, asgari ücret üzerinden bildirilip prim ödenmesi yeterli bulundu.

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞMA BAŞVURUSU

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu uyarınca, ülkemizde çalışacak olan yabancılar için çalışma izni alınması gerekiyor. Bu nedenle;

1. Evinde yabancı uyruklu kadın çalıştırmak isteyenlerin, öncelikle Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, çalışma izni amaçlı “ikamet tezkeresi” almaları gerekiyor.

2. Bunu aldıktan sonra, en fazla 6 gün içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na  “çalışma izin başvurusu” yapması zorunda. 6 günlük süre geçirilirse, yeniden başvuru yapılması icap ediyor.

3. Bakanlık izin işlemleri tamamlanınca, bu kez en az bir yıl süreli “çalışma meşruatlı ikamet izni” için emniyete tekrar başvuruda bulunulması gerekiyor.

4. Bir yıllık izin alındıktan sonra SGK’ya başvurup, yabancıyı sigortalama gerekiyor.

5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verdiği iznin üzerinden 15 gün geçtiği halde yabancı çalıştırılıp sigortalanmaz ise, yüksek tutarda idari para cezası kesilecek. Kaçak yabancı, yakalandıktan sonra, yurt dışına gönderilene kadar yapılan bütün masraflar (yol gideri dahil), kaçak çalıştırandan isteniyor.

MÜREBBİYENİN BİR DE VERGİSİ VAR

Ev hizmetlerinde çalışan ve temizlik ya da çocuk bakıcılığı yapan yabancılardan gelir vergisi kesintisi yapılmıyor (GVK Md.23/6). Ancak mürebbiye olan yani çocuğun eğitim ve bakımı ile görevlendirilen yabancı uyruklu kadınlara ödenen ücretler, gelir vergisine tabi. Daha açık bir anlatımla, mürebbiyelik yapan yabancı uyruklu kadının ücretleri, gelir vergisinden istisna değil. Kaçak olarak yabancı “mürebbiye” çalıştıranlar tespit edildiğinde, kendilerinden ayrıca cezalı vergi de istenebilir.

BEKAR VE ÇOCUĞU OLMAYANA YABANCI ÇALIŞMA İZNİ YASAK

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancıların Türkiye’de çalıştırılması konusunda bazı sınırlamalar var. Buna göre;

– Yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğu bulunanlar dışında konutlarda, yabancı hizmetçi ve dadı çalışma izni verilmeyecek.

– Bakım gerektirecek hastalığın bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması gerekiyor.

– Ciddi bakım gerektiren haller dışında, erkek yabancılara, konutlarda çalışma izni verilmesi yasaklandı.

Yabancı Çocuk Bakıcısı Çalışma İzni

Yorum yapın

Ankara Danışmanlık