Yabancı Doktora Çalışma İzni Ön İzin Koşulu

Yabancı Doktora Çalışma İzni Ön İzin Koşulu 

Milliyet gazetesi yazarı Cem KILIÇ’ın yazısına göre;
Hükümet bugünlerde Meclis gündemine gelecek Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısı hazırlandı. Tasarı ile çalışma izni konusunda yeni bir yapılanma öngörülüyor. Tasarı uyarınca yabancı çalışma izni konusunda genel değerlendirmelerin yapılabilmesi ve kararların alınabilmesi için öncelikle yabancı istihdamı politikası oluşturulacak.
Yabancı istihdamı için de Yabancı İstihdamı Danışma Kurulu mekanizması hayata geçirilecek ve bu kurulun yabancı istihdamı konusunda genel esasları ve ihtiyaçları belirlemesi sağlanacak. Bu sayede Türkiye’de hangi meslek gruplarında yabancıların çalıştırılabileceği, açık işlerden hangilerinin yabancılar tarafından doldurulabileceği belirlenecek.

Tasarı Hocaları da Kapsıyor
Sağlık ve eğitim sektöründe çalışacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin alınması gerekecek. Çalışma Bakanlığı bu sektörlerde çalışacak yabancılara ilgili bakanlıktan ön izin gelmeden çalışma izni vermeyecek. Bu şekilde yabancı doktor ve hoca istihdamında izin ilgili bakanlıkların kontrolünde verilmiş olacak ve Türk doktorlarının ve öğretmenlerinin önü kesilmeyecek.
Bazı yabancılara sınırsız çalışma izni verilebilecek. İzin verilirken yabancının Türkiye’ye katkısı kriter olacak. Ülkemize katkı sağlayabilecek nitelikteki yabancılar için sınırsız çalışma izni verilmesi mümkün olacak. Başvurusu reddedilen bir yabancının yeniden başvuru yapması için 1 yıl bekleme şartı da kaldırılacak.

İkamet İzni Sayılacak
Çalışma izninin aynı zamanda yabancılar için ikamet tezkeresi olarak kabul edilmesi sağlanacak ve yabancıların iki kez bürokratik işlemlerle uğraştırılmaması sağlanacak. Türkiye’de çalışacak bir yabancının çalışma izni aldıktan sonra sigortasının yapılması ve adres beyanında bulunması yeterli olacak.
Yabancı mimar ve mühendis çalıştırılabilmesi için bu kişilerin YÖK tarafından tanınmış ve Türkiye’de denklik verilmiş bir üniversiteden mezun olması şart hale gelecek. Ancak tanınmış bir üniversiteden mezun olmuş mimar ve mühendislere çalışma izni verilebilecek.

Suriyeli süresi
Çalışma izinleri ile ilgili olarak Suriyelilere ayrıca değinilmiş durumda. Bu konuda inisiyatifi bakanlığa bırakan taslak, Suriyelilerin Türkiye’ye geldikten ancak 6 ay sonra çalışma izni başvurusu yapabileceğini hüküm altına alıyor. Diğer yandan konuyla ilgili sınırlamalar getirmek veya toplu izinde Çalışma Bakanına yetki tanınıyor.
Çalışma izinleri pek çok meslek grubu açısından çok hassas bir mesele. Yabancı doktor, mühendis, mimar, öğretmen çalıştırılması ülkemizde eğitim almış ve bu meslekleri icra etmek için bekleyen kişilerin önüne kesecek şekilde olursa yanlış bir adım atılmış olur. Bu hassas mesele etrafında kapsamlı bir şekilde düşünülerek planlama yapılması gerekiyor.

Milliyet

 

Yorum yapın

two × four =

Ankara Danışmanlık