Yabancı Çalışma İzni Zorunlu Olmayan Yabancılar

Yabancı Çalışma  İzni Zorunlu Olmayan Yabancılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayımlanan

Yabancı Çalışma  İzini Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik (3) ile Hakkında Kanunun Uygulanma Yönetmeliği’nin 55 inci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Özel Kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile  işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla;

a)  Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı  sözleşmelerle yabancı  çalışma izni nden muaf tutulanların,

b)  Daimi ikametgahları yurtdışında olup bilimsel,  kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az süre için geçici olarak  Türkiye’ye gelen yabancıların,

c)  Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın  montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya  teçhizatı teslim almak veya Türkiye de arızalanan araçların tamiri amacıyla;  Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği  belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin,

d)  Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal  edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye  giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler  ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye de bulunanların,

e)  Türkiye’de fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri  görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu  durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanların,

f)  Eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu  ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayarak üniversiteler ile kamu kurum ve  kuruluşlarına bilgi ve görgülerini arttırmak üzere gelen yabancıların,

g)  Sosyo-Kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim  konularında üç ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı  sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenlerin,

h)  Karşılıklılık esasına göre, öğrenci değişim  programları çerçevesinde staj süreleri ile sınırlı kalmak kaydıyla özel veya  kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapacak yabancı öğrencilerin,

i)   Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok  taraflı sözleşmeler gereğince veya konsorsiyumlar tarafından yürütülecek ulusal,  uluslararası projelerde veya uluslararası kuruluşlarda çalışacak yabancıların,

j)   Bir yıl içerisinde görev süresi altı ayı  geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancıların,

k)  Türkiye Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve  Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer  sporcu ve antrenörlerin sözleşmeleri süresince,

yabancı çalışma izni başvurusu yapanların dikkatine

Yorum yapın

5 × two =

Ankara Danışmanlık