Yabancı çalışma İzni ve Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatım Başvuruları

Yabancı çalışma İzni ve Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatım Başvuruları

Yabancı Çalışma İzni Başvurular

Başvurular çalışacak yabancı için yurt dışında Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerine, yurt içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

Elektronik Ortam: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve ayrıca imzalanarak ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte başvuruyu takip eden 6 işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Bakanlığa ulaştırılması gerekir. Başvuru incelendikten sonra Çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kağıt veya elektronik belge olarak verir.

Yurt Dışından Başvurular için Yabancı Çalışma İzni Yabancı Çalışma İzni Yurt Dışından Başvurular: Yabancı çalışma izni alacak yabancılar başvurularını yurt dışından bağlı bulundukları veya sürekli ikamet ettikleri ülkenin Türkiye temsilciliklerine yapar. Türkiye temsilciliği başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Türkiye’nin dış temsilciliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yurt dışından yapılacak yabancı çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda devam ettirir. Başvuru sırasında istenilen belgeler başvuru tarihinde veya başvuruyu takip eden 10 işgünü içerisinde işveren kuruluş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırır.

Başvuruları değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancı çalışma izni başvurularına olumlu veya olumsuz cevap verir.

Yabancı Çalışma İzni Uzatma

Yabancı çalışma izninin uzatılması talebi, Yabancı Çalışma İzni Yönetmeliğinin beşinci maddesinde  belirtilen hususlara göre, başvuru formu ve yönetmelik ekinde belirtilen belgelerle daha önceden alınan çalışma izin belgesinin aslıyla çalışacak yabancı veya yabancının işvereni tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır.

Süresi bitmiş çalışma izninin süresinin uzatılması için sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde süre uzatımı başvurusu yapması gerekir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları başvuruyu ilk defa yapan yabancılara uygulanan hususlara tabidir.

Yorum yapın

18 − nine =

Ankara Danışmanlık