Yabancı Çalışma İzni İlk Başvuru

Yabancı Çalışma İzni İlk Başvuru

Yabancı Çalışma İzni ilk başvuru için işveren tarafından gönderilmesi gereken belgeler

Yabancı çalışma izni alabilmek için internet üzerinden başvuru yapılması durumunda, temsil yetkisi verilen kişi için noter tasdikli bir vekâletname ve çalışanın başvuru sahibi şirket ile imzalamış olduğu iş sözleşmesi.

– Mühendislik, inşaat, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri alanlarında yabancı uzman çalıştırmak isteyen tüzel kişiler için, aynı pozisyonlarda çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı durumundaki personelin maaş bordroları ve yabancı uzman ile işveren arasında imzalanan sözleşme.

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış bir çalışma izni başvuru formu.

– Son yıla ait, vergi dairelerince onaylanmış olan bilanço ve kâr-zarar tablosu.

– Kuruluşun en son sermaye ve hissedar yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

İlk Defa Yabancı Çalışma İzni Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

Yorum yapın

Ankara Danışmanlık