Yabancı Çalışma İzni, İkamet izni sayılıyor

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ, İKAMET İZNİ SAYILIYOR

Çalışma izniyle ikamet
11 Nisan 2014 tarihi ile uygulamaya giren yeni düzenleme ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verdiği “yabancı çalışma izni” artık ikamet izni (oturma izni) olarak kabul ediliyor. Yani tekrar tekrar Emniyete gidip izin alma dönemi kapandı.

Yabancı için çalışma izni verildiğinde ikamet iznide verilmiş sayılıyor.

Yabancı çalıştıracak işverenlerin yapmaları gerekenler:

Yabancı çalışma izin belgesi izin başlangıcından itibaren otuz gün içinde, yabancı çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarih tebliğ tarihi ile yabancı çalışma izin tarihinin farklı olması halinde yabancı çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarihten tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içinde sigortalı işe giriş bildirgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili birimlerine vermeleri halinde yasal süre içerisinde işlem tamamlanmış olacak. Bu yeni uygulamayla beraber yabancı çalışma izni alıp tekrar Emniyet’e ikamet başvurusu ve yasal süresi içerisinde sigorta bildirimlerinin yapılamaması durumu ortadan kalkacak. İşlemler basitleşecek.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN İŞLEMLERİNDE YENİ GELİŞME
Bilindiği üzere, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmış olup, Kanunun uygulamaya ilişkin hükümleri yayımından bir yıl sonra yani 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanunun Yabancı çalışma izninin ikamet izni sayılması başlıklı 27 nci maddesinde; Geçerli çalışma izinlerinin ikamet izni sayılacağı, yabancı  çalışma izni verilen yabancılardan Harçlar Kanununa göre yabancı çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edileceği öngörülmektedir.
Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) tüm valiliklere gönderilen 10.04.2014 tarih ve 2092 sayılı yazıda; 11.04.2014 tarihinden önce yabancı çalışma izni almış olup da henüz ikamet izni almayanlardan, yabancı çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı alındıktan sonra ayrıca ikamet izni almalarına gerek kalmaksızın mevcut yabancı çalışma izinlerini kullanacakları ifade edilmekte ve bu işlemlerin, ikamet izni işlemleri için müracaat edildiğinde valiliklerce gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

a)   11.04.2014 tarihinden önce yabancı çalışma izni düzenlenen yabancılar:
Bakanlığımızca 11.04.2014 tarihinden önce yabancı çalışma izni düzenlenmiş bulunan yabancıların (ikamet izin harcını ödemiş olmaları koşuluyla) ayrıca ikamet izni almaları gerekmemekte olup, bu yabancıların ellerinde bulunan yabancı çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçecektir. Bu kapsamda bulunan yabancılara ilişkin ikamet izni harçları İçişleri Bakanlığının (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) tüm valiliklere gönderilen 10.04.2014 tarih ve 2092 sayılı yazısı gereğince illerde valiliklerce (uygulamada İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesince) tahsil edilecektir.
b)   Yabancı çalışma izin harcı yatırılan ancak çalışma izni düzenlenmemiş yabancılar:
11.04.2014 tarihinden önce çalışma izin talebi uygun görülerek çalışma izin harcı yatırılan ancak Bakanlığımızca yabancı çalışma izni henüz düzenlenmeyen yabancılar için çalışma izin harcına ilaveten yatırılması gereken ikamet izin harcı miktarı ve nereye yatırılacağı Bakanlığımızca ilgililere e-posta ile bildirilmektedir. Söz konusu ikamet izin harcı yatırılan yabancıların çalışma/ikamet izin belgeleri Bakanlığımızca adreslerine gönderilecektir.
c)    Yabancı çalışma izni düzenlenip, ikamet izin harcı yatırılan yabancılar:
11.04.2014 tarihinden önce yabancı çalışma izni düzenlenip, ikamet izin harcı da yatırılmış bulunan yabancılar için, bu ödemeye ilişkin makbuzların bir dilekçe ekinde Bakanlığımıza gönderilmesi halinde mevcut çalışma izninin aynı zamanda ikamet izni yerine de geçtiği hususunda gerekli bilgilendirme yazısı adreslerine gönderilecektir.
d)   Sosyal güvenlik yükümlülükleri:
Yabancı çalışma izni verilen ancak yeni düzenleme nedeniyle ikamet izni alınamayan yabancıların sosyal güvenlik yükümlülüklerinin en geç 15 gün içinde (Yabancının yurtdışında bulunması halinde ülkemize girişini müteakip) yerine getirilmesi zorunludur. Yabancı kimlik numarası bulunmayan yabancıların sigorta girişleri SGK’nın 2011/43 sayılı Genelgesine göre kağıt ortamında yapılmaktadır.

Yorum yapın

5 × 4 =

Ankara Danışmanlık