Yabancı Çalışma İzni İçin, 5 Türk Vatandaşı İstihdam Edilecek

Yabancı Çalışma İzni İçin, 5 Türk Vatandaşı İstihdam Edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek yabancı çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemek amacıyla çıkarılan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanununun Uygulama Yönetmeliği gereği yabancıların çalışma izinlerine ilişkin kriterleri açıkladı. Tebliğe göre, işverenin yabancı vatandaş çalıştırmak istemesi durumunda beş Türk vatandaşı istihdam etme zorunluluğu getirildi. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranacak. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için yabancı çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş Türk vatandaşı istihdam edilmesi şartı aranacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancı çalıştırmak isteyen işverene Türk vatandaşı istihdam etme zorunluluğu getirdi. Ayrıca, aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, yabancı çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş Türk vatandaşı istihdam edilmesi şartı getirildi.

HER YABANCI İÇİN BEŞ TÜRK VATANDAŞI İSTİHDAM EDİLECEK

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun bugün itibariyle uygulanmaya başlanacak. Tebliğe göre değerlendirme kriterleri şöyle: Yabancı çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranacak. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, yabancı çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdam edilmesi şartı aranacak.

Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde, eğlence sektörü ile turizm-animasyon organizasyon firmalarında istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde ayrıca kota uygulanmayacak. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde Türk Vatandaşlığı Kanununun ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi ve yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, yukarıda adı geçen kanun ve kararname uygulanmayacak.”

YABANCIYA GÖREV VE YETKİSİ KADAR ÜCRET ÖDENECEK

Tebliğe göre işveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunluluğu getirilirken, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en üst düzey yöneticiler (pilotlar, mühendisler, mimarlar) için, asgari ücretin 6.5 katı iken ev hizmetleri ile diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1.5 katı olması şartı getirildi.

Yabanci Çalıştırmak İsteyenlerin Yapması Gerekenler - Work Permits

 

Yorum yapın

five × three =

Ankara Danışmanlık