Yabancı Çalışma İzni Belgeler

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BELGELER

Hazırlanması gereken yabancı çalışma izni belgeleri:

Vekalet

(Yabancı çalışma iznini almamız için Ankara Danışmanlık’ta görevli personeller adına düzenlenmiş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın’da işleri yürütebilmek için yetki belgesi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı Yabancı çalışma izni talep dilekçesi, Yabancı Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş  fotoğraflı,  (Yabancı Bildirim formu ek 1)

Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport sureti, Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma sureti, Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi (oturma izni), (İkamet tezkeresi nin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Şayet en az 6 aylık olmak kaydıyla oturma izni yoksa yabancı çalışma izni alacak yabancının vatandaşı olduğu ülkenin Türkiye konsolosluğuna başvurması ve hazırlanan dosyanın da bu başvurudan itibaren 3 gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilmesi gerekmektedir. Bu sayede en az 6 aylık oturma iznine ihtiyaç kalmamaktadır.)

Özgeçmiş ( özgeçmiş formatı ek2) Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için: İş mukavelesi, Döviz gelirlerine ait belgeler, Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç),

Yabancı Çalışma İzni Almak İçin

İlk Defa Yabancı Çalışma İzni Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

Yorum yapın

5 + 1 =

Ankara Danışmanlık