Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

YURTİÇİNDEN YAPILACAK YABANCI ÇALIŞMA İZİN BAŞVURULARI

(YURTİÇİ)

Türkiye’de ikamet eden ve en az altı ay süreli geçerli ikamet izni olan (Öğrenciler hariç) yabancılar veya bunların işverenleri çalışma izni veya süre uzatım başvurularını doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler.

Yabancıların Çalışma izini başvurularının elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte şahsen veya posta ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir.

İşverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere ikamet tezkeresi süresi içerisinde turkiye.gov.tr adresinden e-devlet’e giriş yaparak online çalışma izin başvurusu yapması gerekmektedir. Online başvuru tamamlanarak çıktısı alınarak işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanacaktır. (Yabancıya imzalatılmasının mümkün olmadığı hallerde her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin ibrazı yeterli olacaktır.) Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin online başvuruyu takiben 6 işgünü içinde Bakanlığımıza ulaştırılması zorunludur. Belirtilen  sürenin aşılması halinde tüm işlemlerin yasal prosedüre uygun olarak tekrarlanması gerekecektir.

Yabancı çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, uygulama Yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenip, ilgili kurumların da görüşleri alınarak değerlendirilir. Başvuru sonucu online ve yazılı olarak  bildirilir.

Yabancı çalışma izin belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ikamet tezkeresi almak üzere İçişleri Bakanlığına (çalıştığı ilin Emniyet Müdürlüğüne) başvurmaları zorunludur. Aksi halde çalışma izni geçerli sayılmayacaktır.

 Social Security for Foreign Workers In Turkey

( social_security_for_foreign_workers_in_turkey )

 Application Forms and Documents in Turkey

( application-forms_and_documents_work_permits_in_turkey )

yabancı çalışma izni başvurusu yapanların dikkatine

Yorum yapın

Ankara Danışmanlık