YABANCI ÇALIŞMA İZNİ 2018

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ 2018

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ 2018

Yabancı çalışma izni 2018 yılı içerisinde şimdilik her hangi bir değişik yok. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yabancı çalışma izni birimi T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının arka tarafına taşındı.
2018 yılı içerisinde yabancı çalışma izni almak isteyenler aşağı yukarı yine aşnı işlemleri yapmak zorunda.

Yabancı Çalışma İzin Harçları ve Değerli Kağıt Bedeli
492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince; yabancılara verilecek yabancı çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabidir. Düzenlenen bu belgelerden ayrıca değerli kağıt bedeli de tahsil edilir.

Yabancı Çalışma İzin Harcı 2018:

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek yabancı çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabi olup, harç miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yabancı Çalışma İzni Değerli kağıt bedeli

6735 sayılı Uluslararası İş gücü Kanununun 27. Maddesinin (2). fıkrası ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda yapılan değişiklik ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kağıt olarak sayılmıştır.

Bu nedenle T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, düzenlenecek her bir yabancı çalışma izni ve yabancı çalışma izni muafiyetinden aşağıdaki tabloda belirtilen miktarda değerli kağıt bedeli alınacaktır.

İkamet izin harcı “MUAF”

6735 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izin harcından muaf tutulmuştur.

ÇALIŞMA İZİN HARÇLARI VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİNİN YATIRILMASI

Yabancı Çalışma İzni Harçları

Yurtiçinden yapılan yabancı çalışma izin (süre uzatımları dahil) başvurularında, talebi T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca  uygun bulunan yabancılar için çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması zorunludur. Bakanlığımızdan tarafınıza bu miktarları belirtir mesaj gelmeden ödeme yapılmaması rica olunur.

Harç ve değerli kağıt bedelleri sadece aşağıda belirtilen Bankaların şubelerine yatırılabilmektedir. Yapılan ödemeler online sistem üzerinden T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (çok istisnai haller dışında) T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ayrıca makbuz ibrazına gerek bulunulmamaktadır.

Yurtdışından yapılan başvurularda çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliğimize yatırılmakta olup, konsolosluğumuzdan “ödendi” bilgisi geldikten sonra yabancı çalışma izin kartı T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenmektedir.

Yabancı çalışma izni almak için.

Ankara Danışmanlık