Vize İhlali Yapan Yabancılara İkamet Düzenlemesi

TÜRKİYE’DE VİZE İHLALİ YAPAN YABANCILARA İKAMET DÜZENLEMESİ

Vize İhlali Yaban Yabancılara İkamet Düzenlemesi Uzun süre vize-ikamet ihlali yapan yabancılara talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla ikamet izni verilecek. Uzun süre vize-ikamet ihlali yapan yabancılara talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla ikamet izni verilecek. Ayrıca yurt dışına çıkışlarında süreli giriş yasağı kapsamına alınmayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uzun süre vize-ikamet ihlali yapan yabancılara talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere altı ay süreli ikamet izni verilmesi veya yurt dışına çıkışlarında süreli giriş yasağı kapsamına alınmamalarının 28 Mayıs 2012 tarih ve 108807 sayılı Bakanlık oluru ile uygun görüldüğünü bildirdi. Türkiye’ye 28 Mayıs 2012 tarihinden önce giren yabancılara, 15 Ağustos 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müracaat edilmesi halinde, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlükleri veya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirlikleri tarafından altı ay süreli ikamet izni verilecek. İkamet izni uygulamasından yararlanamayan yabancılar ise izinsiz kaldıkları sürenin harç ve cezasını hudut kapılarında ödemeleri ve 31 Aralık 2012 tarihine kadar Türkiye dışına çıkmaları halinde süreli giriş yasağı kapsamına alınmayacak. 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3. maddesi gereğince bir aydan fazla Türkiye’de kalacak yabancıların ikamet tezkeresi alma zorunluluğu uygulamasına yönelik 24.10.2011 tarihli 28094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren 10.10.2011 tarihli 2011/2306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yabancıların vize veya vize muafiyeti ile Türkiye’de son 180 gün zarfında toplam 90 gün süreyle ikamet tezkeresi almadan kalabilmelerine imkan sağlandı. Yeni uygulama kapsamında yabancıların vize, çalışma ve ikamet izinleri uygulamasında kolaylık sağlayan bir dizi yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Buna göre, yabancıların vize veya vize muafiyet sürelerinin 90 güne kadar yurt içinden uzatılabilmelerine yasal düzenleme getirildi. Altı aya kadar vize ihlali yapan yabancılar, harç ve cezasını ödemesi kaydıyla durumları ıslah edilerek kayıt altına alınmış ve altı aya kadar yasal kalış imkanı sağlandı. İkamet tezkeresi harçlarının yüksek olması sebebiyle ikamet izni almak istemeyen yabancıların yasal kalışlarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla yıllık harç miktarları yeniden düzenlenerek indirildi. Türkiye’ye ticari bağlantı veya iş görüşmesi yapmak üzere gelen ve yurt içinden çalışma izni almak isteyen yabancılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğrudan başvuru yapabilmeleri için iş görüşmesi amaçlı 6 ay süreli ikamet tezkeresi düzenlenme yetkisi illere devredildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca özellikle ev hizmetlerinde çalışmak isteyen yabancıların kayıt altına alınmaları ve yasal çalışmalarını sağlamak amacıyla asgari ücretin 1,5 katı olan sigorta primleri asgari ücret tutarına indirildi.

BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE 6 AY SÜRELİ İKAMET İZNİ

Bu düzenlemelere rağmen, bazı ülke vatandaşlarının uzun süre yurt dışında ikametsiz kaldıkları gerekçesiyle kendi ülke uygulamaları gereği yurt dışına çıkışlarının engellendiği ve Türkiye’ye tekrar seyahat edememe endişesi ile ikamet veya çalışma izni almaksızın uzun yıllar yasa dışı olarak kalmaya devam ettikleri ve kayıt altına girmedikleri görülüyor. Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, kayıt dışılığı azaltmak ve yabancıların kayıt altına girmesinin özendirilmesi benimseniyor. Türkiye’de izinsiz ve kayıt dışı çalışan özellikle baktıkları çocuk, hasta, yaşlı ve malul vatandaşlarımızın mağdur olmamaları, ev hizmetleri ve çocuk bakıcılığı yapanların kayıt altına alınarak kayıt dışı istihdamın önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca uzun süre vize-ikamet ihlali yapan yabancıların Türkiye’deki yasa dışı durumları sebebiyle yurt dışına çıktıkları takdirde belirli bir süre geri dönememe endişelerini gidermek, tekrar girdiklerinde de Türkiye’deki yasal kalışların düzenli hale getirilmesi hedefleniyor. Bu nedenle, belirtilen kapsamda bulunan yabancılara, talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay süreli ikamet izni verilmesi veya yurt dışına çıkışlarında süreli giriş yasağı kapsamına alınmamaları uygun görüldü.

TÜRKİYE’YE 28.05.2012 TARİHİNDEN ÖNCE GİREN YABANCILARI KAPSIYOR

İkamet izni uygulaması, Türkiye’ye 28.05.2012 tarihinden önce giren yabancıları kapsıyor. Başvuru için İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüklerine veya yetkilendirilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliklerine 15.08.2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar müracaat edilmesi gerekiyor. Başvuruların son güne bırakılmadan en kısa sürede yapılması isteniyor. Bu kapsamda ikamet izni alan yabancılardan, tedavi ve seyahate engel durumu olduğunu doktor raporuyla belgeleyenler, çalışma izni alanlar, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora programlarına kayıt olanlar, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık sınavlarıyla yerleştirilenler haricindeki diğer tüm yabancıların bu uygulamadan aldıkları ikamet tezkeresinin süresi uzatılmayacağından yurt dışına çıkmaları gerekiyor. İkamet izni uygulamasından yararlanamayan yabancıların ise izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezasını hudut kapılarında ödemeleri ve 31.12.2012 tarihine kadar Türkiye dışına çıkmaları halinde süreli giriş yasağı kapsamına alınmayacak. Türkiye’den 31.12.2012 tarihine kadar çıkmayan yabancılar sınır dışı edilecek ve haklarında Türkiye’ye Giriş Yasağı Kararı alınacak.

Yabanci Oturma İzni

Yorum yapın

two × 4 =

Ankara Danışmanlık