Turkuaz Kart

Turkuaz Kart

TURKUAZ KART
TURKUAZ KART

Turkuaz Kart Nedir:

Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile uluslararası işgücü politikası danışma kurulu önerileri, uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen nitelikli yabancılara verilen belgeye Turkuaz Kart denir.

Turkuaz Kart uygulaması kapsamında, akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülen kişilerin, nitelikli yabancı olarak değerlendirildiği görülüyor.

Diğer taraftan, Turkuaz Kartın ilk üç yılı geçiş süresi olarak belirlenmiş durumda.

 – Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilecek.

– Turkuaz Kart sahibi yabancılar, kanunda düzenlenen süresiz çalışma izni nin sağladığı haklardan yararlanabilecekler.

Not: Geçici koruma sağlanan yabancılara bu madde hükümleri uygulanmayacak

 

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ TURKUAZ KART

Yabancılar İçin Turkuaz Kart:
||| “İhtiyaç alanları belirlenecek, yurt dışında bilim ve teknoloji müşavirliklerini görevlendireceğiz. Dış tanıtıma önem vereceğiz. Türkiye ’nin ekonomik tarihi bağlarının güçlü olduğu ülkelerle AB ’ye benzer bir programla ilişkileri geliştireceğiz. Üniversitelerde yabancı öğrenci sayısını arttıracağız. Nitelikli insan gücü çalışma izni kapsamını genişletecek turkuaz bir kart geliştireceğiz. Turkuaz kart sistemi ile bu şekilde özellikle gelmelerini arzu ettiğimiz kişiler için ara alan oluşturacağız. Vatandaş olmadan belli haklardan istifade edecekler. İkamet izinlerini de kolaylaştırıp iyileştireceğiz. Bilim ve araştırma insanlarının ülkemize ziyaretlerini çeşitlendireceğiz. Yurt dışındaki üniversite öğrencileri için staj programları geliştireceğiz.”

TÜRKİYE’Yİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ
||| “Yükselen bütün devletlerde yada medeniyetlerde tarih boyunca mutlaka gözlenen bir husus, nitelikli insan gücü yükselen yere akar, düşen yerlerden de kaçar. İstanbul’un fethinden sonra baktığınızda bütün Semerkand’dan Ali Kuşçu’nun gelişi, Bağdat’tan insanların ilim için İstanbul’a akışları bir örnektir. 2. Dünya Savaşı’nda Avrupa’dan önemli ailelerin göç edişi Amerikan kültürünün arkasında bu göç hareketi vardır. Şimdi özellikle son dönemde gördüğümüz eğilim, Türkiye ’den 28 Şubat şartlarında kaçan akademisyen ve nitelikli insan gücü 12 Eylül ’de de olmuştur çoğu yurt dışında iş bulmak için çaba sarfetmişlerdir. Şimdi tersine yurt dışındaki iyi eğitim gören insanlarımız Türkiye’ye dönmeye çalışıyor. Bu programla başta yurt dışındaki vatandaşlarımız olmak üzere ülkemizi cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu kapsamda 45 eylem var.”

 

Yorum yapın

Ankara Danışmanlık