Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi Talebinde İstenilenler

Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi Talebinde İstenilenler

1. Başvuru dilekçesi
2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
3. Vergi Levhası
4. İmza Sirküleri
5. Tapu
6. Kira Kontratı
7. Rapor

Turizm yatırım belgesini, turizm işletme belgesine çevirmek için yapılan başvuru Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından incelenerek uygun bulunmuş başvurular denetim programına alınır. Denetim raporlarının da olumlu olması halinde, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün onayının alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını takiben turizm işletmesi belgesi düzenlenir.

Turizm İşletme Belgesi Almak İçin

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
x

ANKARA DANIŞMANLIK

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR Sanayi yatırımından, otel yatırımına bir çok sektöre yatırım ...

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI Yabancı işçi çalıştırmak isteyen şirketler, yabancı işçi çalıştırma ...