Turizm İşletme Belgesi Devri

Turizm İşletme Belgesi Devri

Belgeli Tesislere İlişkin Belge Devri Talep ve Tespiti İşlemleri İçin Usul ve Esaslar

Turizm yatırım belgesi olan tesislerde belge devri:

Turizm yatırımı belgesi olan tesisler için yapılacak belge devri taleplerinde; belge sahibi ve belge talep eden kişi veya Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda mal sahibi ile belge talep eden kişi tarafından yazılı olarak Bakanlığa başvurulur. Talebin şirket adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirküleri dilekçeye eklenir. Yapılan inceleme sonucunda;

a) Belge devri uygun görülen tesisler için olur alınır ve belge düzenlenir.

b) Belge devri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise gerekçeli yazı ile başvuru sahiplerine tebliğ edilir.

Turizm işletme belgesi, deneme turizm işletme belgesi ve kısmi turizm işletme belgesi olan tesislerde belge devri:

Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm işletme ve kısmi turizm işletme belgesi olan tesisler için yapılacak belge devri taleplerinde; belge talep eden kişi tarafından veya Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda mal sahibi ile belge talep eden kişi tarafından Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen belgelerle birlikte yazılı olarak Bakanlığa başvurulur

Yapılan inceleme sonucunda;

a) Başvuru belgeleri uygun bulunan tesisler için olur alınır ve belge düzenlenir.

b) Başvurularda istenilen evrakın gönderilmemesi veya gönderilmiş olan evrakın uygun bulunmaması durumunda mevcut belge sahibine bilgi, talep sahibine gereği için tebligat yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenilir. Verilen süre içerisinde uygun belgenin gönderilmemesi durumunda tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin (e) fıkrası hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

Talep olmaksızın yatırım veya işletmenin devredildiğinin tespiti durumunda 2634 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uygulanarak belge devri için gerekli evrakın gönderilmesi amacıyla altı ay süre verilir. Gönderilmemesi halinde tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

Deneme işletme belgesi, turizm işletmesi, kısmi  ve kısmi turizm işletme belgesi olan tesislerde; tesisin tümünün veya alt ünitelerinin belge sahibi dışında başka bir kişiye kiralanması veya belge sahibi dışında başka bir kişi tarafından işletilmesi durumunda “Kiracı” veya “İşletmeci”, belge sahibinin talebi halinde yeni belgeye şerh edilir.

Belge sahibi değişmeden kiracı veya işletici değişikliklerinde sadece kiracı veya işletici firma adına düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenir. Kiracı veya işletici değişikliği olmadan belge sahibi değişikliğinde ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenmez.

turizm_isletmesi_belgesi

Yorum yapın

one + sixteen =

Ankara Danışmanlık