Turizm İlkeleri

TURİZM İLKELERİ

KALKINMA PLANLARINA DA YANSIYAN TURİZM  İLKELERİ

Sektörde kış, av ve su sporları ile festival, sağlık, gençlik,  kongre, termal, golf ve 3. yaş turizmini daha cazip hale getirecek politikaları geliştirilecektir.  Turizm sektörüne doğrudan veya dolaylı  olarak hizmet verenlerin sayıca yeterli düzeye getirilmesi ve eğitilmek  suğretiyle bilgi ve becerilerinin artırılması sağlanacaktır. Turizm alt ve üst  yapısının nitelik ve niceliğinin yükseltilmesine önem verilecektir. İnsanlığın  kültür ve tabiat mirası durumundaki değerler etkin şekilde korunacak, çevre  kültür peyzajı ilkeleri esas alınarak turizm faaliyet ve yatırımları planlanacak  ve uygulanacaktır. Charter taşımacılığı geliştirilecek ve yerli sayahat  acntalarının tur operatörlüğüteşvik edilecektir. Mevcut  tesislerde doluluk oranlarını artırıcı, faaliyer mevsimini uzatıcı ve nitelik  yükseltici önlemler alınacaktır. Doğal güzelliklerin ve kültürel değerlerin  korunmasına öncelik verilecek, belirli sahaların korumaya alınarak turizme  açılması teşvik edilecektir. Turistik tesis işletmeciliği geliştirilecek, küçük  kapasiteli tesisler ile aile işletmeciliği teşvik edilecektir. Toplumun en uygun  sağlıklı şartlarda tatil yapması sağlanacaktır.

Turizm Yatırım  Belgesi ve Turizm Teşvik  Belgesi almak için

Turizm tesisi belgesi

Hakkında Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık kuruluş 1986.
x

ANKARA DANIŞMANLIK

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR Sanayi yatırımından, otel yatırımına bir çok sektöre yatırım ...

Yabancı İşçi Çalıştırma Şartları

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI Yabancı işçi çalıştırmak isteyen şirketler, yabancı işçi çalıştırma ...