Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

A. TARIM VE TARIMSAL  SANAYİ

1- Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında  asgari 150 büyükbaş. 

2- Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150  büyükbaş.

3- Damızlık büyükbaş entegre  hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü)  asgari 150 büyükbaş/dönem.

4- Kanatlı entegre yatırımlarında   100.000 adet/dönem.

5- Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000  küçükbaş/dönem

şartı aranır. 

B.  İMALAT SANAYİ  

1- Düz örme konusunda  yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı  aranır.

2- Hazır beton  yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni  yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir. 

 C. HİZMETLER  SEKTÖRÜ

1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de  sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte  içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları  için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi  kaydıyla,  teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri  kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil  edilmez.

2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve  depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere,  sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi  düzenlenebilir.

 3- Kültür yatırımları için,  Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik  belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında,  yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez. 

4- Kültür ve Turizm  Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis  gibi konaklama içermeyen turizm yatırımlarına yatırım teşvik belgesi verilebilir.  Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve  satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez. 

 5- Kültür ve Turizm  Bakanlığından alınacak Kültür veya turizm yatırım belgesi ne haiz fuar, kongre, sergi ve  gösteri merkezi  yatırımları için yatırım teşvik belgesi düzenlenebilir.  Fuar  ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2,  kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde  ise  asgari koltuk sayısının 2500  olması şartı aranır.

6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL  sabit yatırım şartı  aranır.

7- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında yatırım teşvik belgesi kapsamına trafiğe  çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek  otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.

8- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin  edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında  ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır.  Faaliyet konusu bizatihi havayolu  işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve  hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez. 

9- Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme,  radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai  tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar  tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından  faydalandırılmaz.

 10- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik,  kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları  yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi  düzenlenebilir.

 11- Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için  asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin  altında kullanılmış vinç ithaline izin  verilmez.

12- Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit  yatırım şartı aranır.

13- Yat inşa yatırımlarında yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat  boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.

Yatırım Teşvik  Belgesi Almak İçin

Teşvik Belgesi

Yorum yapın

ten − 6 =

Ankara Danışmanlık