Teşvik Takibi Bilgi Sistemi Kuruluyor

2014 Yatırım Teşvik Takibi Bilgi Sistemi Kuruluyor

Yatırım Teşvik Bilgi Sisteminde Teşviklerin Takibi Sağlanacak

2104 Teşvik mevzuatına Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nün yeni yaptığı düzenlemeyle teşvik verilen şirketlere teşvik takibi geliyor.

Takip edilecek desteklere ek olarak: Kültür mirasının ve doğal varlıkların korunmasına yönelik destekler, Avrupa Birliği proje destekleri ve doğal afetlere verilen destekler de bu kapsamda alınıyor. Yeni sistemle, hangi şirkete hangi bölgede ne kadar destek sağlandığı ile ilgili verilere merkezden ulaşılabilecek.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü  yeni düzenlemeyle; Özel şirketlere çeşitli verilen tüm teşvik ve destekler bir veri tabanında kayıt altına alınacak. Diğer kamu kurumları, Hazine Müsteşarlığı bünyesinde kurulacak bu veri tabanına verileri aktaracak.

         2014 Yılı itibarıyla yeni torba yasaya eklenen bir maddeyle özel şirketlere verilen devlet teşvik ve destekleri için yatırım teşvik belgesi takip altına alınıyor. Buna göre, kamu kurumları, özel şirketlere teşvik sağlayan her türlü kayıt ve veriyi Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Devlet Destekleri Bilgi Sistemi’ne aktaracaklar. Sistem ile ilgili işleyiş esasları, Hazine tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek. Değiştirilen yasa maddesi belirli ekonomik faaliyetlerin veya belirli bölgelerin gelişimini sağlamaya yönelik desteklerden ibaret.

Yatırım Teşvik

Yorum yapın

thirteen − five =

Ankara Danışmanlık