Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları

YENİ TEŞVİK  SİSTEMİ TEŞVİK EDİLMEYEK YATIRIM KONULARI 

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TARIM VE TARIMSAL  SANAYİDE TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR

1-  Un, irmik (makarna  imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem  (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem  üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker,

2-  Dışarıya yemek  hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek),

3-  Küp şeker,

4-  5  dekarın altındaki seracılık yatırımları,

5-  Bitkisel üretim (5 dekar ve  üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre  hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği   hariç),

6-  Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek  entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları  dışındaki hayvancılık yatırımları,

7-  5 ton/gün ve altında üretim  kapasitesine sahip süt işleme yatırımları,

İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARINDA TEŞVİK EDİLMEYECEK  YATIRIMLAR

1- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi  dışındaki yatırımlar.

2- Kütlü pamuk işleme yatırımları.

3- İplik ve  dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5  Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu  teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine  yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki  yatırımlar.

4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları.

5- Rödovans  sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve  kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden  kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda  değerlendirilmez).

6- Kömür istihracına yönelik yatırımlar (Birleşmiş  Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre  “düşük C” kategorisinde yer alan kömürler hariç).

7- Ek-5’de yer alan demir  çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında  aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.

  • a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla  tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri  toplamının %25 veya  daha fazla olmaması.
  • b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha  fazlasına sahip olmaması.
  • c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.
  • ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43  milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması. Bu kriterler, 2009/15199 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).

8-  Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik  modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon  yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan  işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle  üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

  HİZMETLER SEKTÖRÜDE TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR  

1- İlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul,  üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim  yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb)  yatırımlar.  

2- Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri,  tahlil laboratuvarları ve  manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan  sağlık yatırımları.  

3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik  oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında  kalan turizm konaklama tesisleri.  

4- Ülke genelinde yayım yapan günlük  gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve  ambalaj yatırımları  dışındaki basın ve yayın  yatırımları.  

5- Sinema salonu  yatırımları.  

6- Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik  yatırımlar.  

7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve  treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).  

8-  Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil  toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.  

9-  Kara  taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.

10- Petrol ürünleri  (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.

11-  Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.

12- Lokantalar,  kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri,  sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.

13- Yat ithali yatırımları.

14-  Taşıt kiralama yatırımları.

15- Halı yıkama yatırımları.

16- Gayrimenkul  kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı  faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama  faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).

17- Finansal  kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların  yatırımları.

18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu  yatırımları.

19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane  yatırımları. 

 

Yatırım Teşvik  Belgesi Almak İçin

Yeni Yatırım Teşvik

Yorum yapın

13 + 13 =

Ankara Danışmanlık