Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle,  katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası  dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü  sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir  belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi  verileceği anlamına gelmez. Ekonomi Bakanlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi  verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda detaylandıracağımız hususlarda  avantajlar sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır: Araştırma-geliştirme  yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya  yönelik yatırımlar, ham maddelerini sözleşmeli üretim modeli ile temin eden  tarımsal sanayi yatırımları, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel  ve Teknik Araştırma kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki  yatırımlar, Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri ve  küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak  yatırımlar hariç, (Fon Kaynaklı Kredi olanağı mevcuttur.) Teşvik Belgesi firmayanakit verilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yatırımcının kasasından büyük  miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur. Yatırım yapan ve  yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatına uygun olan  her yatırımcının yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından  faydalanması en doğal hakkıdır. Teşvik Belgesi sahibi olarak yapılacak yatırımda  hem ulusal, hem uluslararası pazarlarda rekabet edebilme gücü yükseltilmiş  olacaktır.

Yatırım teşvik belgesi almak için istemiş olduğumuz evraklar  ?

1 – Ticaret Sicili Gazetesi (noter tasdikli veya aslı)

2 – İmza  Sirküleri (noter tasdikli veya aslı)

3 – Vergi Levhası Fotokopisi

4  – Turizm Yatırım Belgesi (Turizm Yatırımlarında)

5 – ÇED Raporu

6  – Sigorta Primi Borcu Yoktur Yazısı veya Yapılandırma Yazısı

7 – Vekalet (iş takibi için)

Arazi tahsisi için yukarıda sıralamış olduğumuz evraklardan bazıları istenmemektedir.

                Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin

hazine müsteşarlığı yatırım teşvik belgesi

Yorum yapın

eighteen − seven =

Ankara Danışmanlık