Tag Archives: yeni teşvik paketi

Yatırım Teşvik Belgesi İle İlgili Planlanan Yeni Teşvikler

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ PLANLANAN YENİ DESTEKLER

 

– Yatırıma katkı oranının yüzde 200’e çıkarılması,
– Enerji tüketim harcamalarının yarısının 10 yıl bedelsiz karşılanması,
– 10 yıla kadar yatırım için faiz desteği sağlanması,
– Nitelikli personelin ücreti için asgari ücretin 20 katına kadar destek verilmesi,
– Yatırımın en fazla yüzde 49’una ortak olunması,
– Kamu alım garantisi.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamın da Yapılan Yatırımlara Yüzde 200 Katkı
Önceki araçlara ilave olarak teşvik mekanizmasında kullanılması planlanan diğer araçlara da değinen Özlü, gündemlerinde yatırıma katkı oranının yüzde 200’e çıkarılması, enerji tüketim harcamalarının yarısının 10 yıl bedelsiz karşılanması, 10 yıla kadar yatırım için faiz desteği sağlanması, nitelikli personelin ücreti için asgari ücretin 20 katına kadar destek verilmesi,  yatırımın en fazla yüzde 49’una ortak olunması, kamu alım garantisi gibi konular olduğunu söyledi.

Reform Paketi Hazırlıkları:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bakanlık olarak, bütün bağlı kurumlarla birlikte, nitelikli üretime, Ar-Ge’ye, inovasyona, tasarıma, markalaşmaya odaklandıklarını kaydetti. Bu amaçla çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Özlü, “Sınai Mülkiyet Kanun Tasarımız, inşallah bu yıl sonuna kadar Meclis’te yasalaşacak. Bu kanun, marka, patent ve tasarımlarla ilgili başvuru süreçlerini kolaylaştıracak. Tescil işlemlerini hızlandıracak ve çok daha etkin bir koruma sitemi getirecek. Yine Üretim Reform Paketi’mizin hazırlık çalışmalarına da devam ediyoruz. Bu paketle, üretimin ve üretenin önündeki birçok engeli daha kaldıracağız. Yeni üretim alanları ve sanayi parselleri oluşturacağız. Sanayi parsellerinin gayrimenkul sektörünün elinde bir yatırım aracı olarak görülmesine son vereceğiz. Mevcut OSB’lerin ve sanayi sitelerinin niteliğini de artıracağız” diye konuştu.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek sanayicilere seslenen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayicilerin yaptığı işin bu ülke için büyük önem taşıdığını, sanayicilerin bu ülkenin kahramanları olduğunu dile getirdi.

Yatırım teşvik belgesi ile ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız..

Başbakan ve Bakanların Teşvikle İlgili Açıklamaları

Başbakan ve Bakanların Teşvikle İlgili Açıklamaları

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “6-7 Ekim olaylarında iş yerlerinin hedef alınması, sadece çözüm sürecine bir darbe vurmak amacıyla değil, aynı zamanda orada yatırımın artması üzerinden kalıcı bir ekonomik altyapı oluşmasına yönelik de bir darbe vurma teşebbüsüydü”
– “Her ne surette olursa olsun kamu düzeni ve huzurun sağlanmasıyla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırımların yönelmesi arasındaki olumlu bağlantıyı korumaya devam edeceğiz” dedi.

Davutoğlu, Ankara Palas’ta ”Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm” başlığıyla Onuncu Kalkınma Planı kapsamında öncelikli dönüşüm programlarına ilişkin eylem planlarını açıkladığı basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Çözüm sürecinin, bugün açıklanan eylem planlarından nasıl etkileneceğine yönelik soru üzerine Davutoğlu, ülke ekonomisindeki gelişmelerin tüm Türkiye sathına yayılmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Çözüm süreci bağlamında da Doğu ve Güneydoğu’da güven ve istikrar ortamının güçlenmesi sebebiyle ciddi yatırım ortamının oluştuğuna dikkati çeken Davutoğlu, son 2-3 yıl içinde sürecin ivme kazanmasıyla birlikte, bölgenin ekonomik hayatında ciddi canlanma gözlendiğini ifade etti.

Son teşvik paketinde de söz konusu bölgelerin sınıflandırmada “6. bölge” kapsamında olduğuna işaret eden Davutoğlu, bu nedenle en fazla teşvike mazhar bölgelerin buralar olduğunu kaydetti. Davutoğlu, şöyle konuştu:

“Huzur ve istikrar ile bu teşvikler bir araya geldiğinde önümüzdeki dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çok büyük bir ekonomik kalkınma hamlesinin ve günlük hayatta büyük iyileşmelerin olacağına inancımız tam. Aslında bu sebeple, son 6-7 Ekim olaylarında iş yerlerinin hedef alınması, sadece çözüm sürecine bir darbe vurmak amacıyla değil, aynı zamanda orada yatırımın artması üzerinden kalıcı bir ekonomik altyapı oluşmasına yönelik de bir darbe vurma teşebbüsüydü. Bizim de hükümet olarak 6-7 Ekim olayları sonrasında süratle bütün bu zararların tazmini cihetine gitmemizin temel sebebi de bölgede yaşayan vatandaşlarımıza huzur ile ekonomik kalkınmanın birlikte gerçekleşeceği konusunda hükümetimizin kararlı bir mesajıdır. Her ne surette olursa olsun kamu düzeni ve huzurun sağlanmasıyla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırımların yönelmesi arasındaki olumlu bağlantıyı korumaya devam edeceğiz.”

Yeni teşvik unsurlarında vurgulamak istediği hususun teknoloji yoğun alanlara ek teşviklerin verilmesi olduğunu dile getiren Davutoğlu, teknoloji ve Ar-Ge yoğun alanlara yeterince yönelinmediğini ifade etti. Başbakan Davutoğlu, “Bunun için 6. bölge ile teknoloji yoğun alan kesiştiğinde, çok daha fazla teşvik alacak düzenlemeler getirilecek” dedi.

Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) projelerinde ödeneklerin, kendi dönemlerinde 7-13 misli arttığını anlatan Davutoğlu, bunun, önümüzdeki dönemde daha da artacağını bildirdi. Davutoğlu, teknoloji yoğun teşviklerin sadece bir bölgeye yönelik değil, Türkiye’nin genel yatırımları için geçerli olacağını ifade etti.

– “Yüksek teknolojiye ilişkin çok önemli bir teşvik paketi üzerinde çalışıyoruz”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Başbakan Davutoğlu’nun talimatıyla yüksek teknolojiye ilişkin çok önemli bir teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Şu anda 5. ve 6. bölgede, hemen hemen 1. bölgedeki toplam yatırım kadar kendilerinden alınan teşvik belgesi ve yatırım tutarının söz konusu olduğunu anlatan Zeybekci, yatırımların devam ettiğini söyledi.

Kısa vadede, tarım sektöründeki enflasyonu düşürmek için nasıl bir çözüm üretildiğinin sorulması üzerine de Davutoğlu, yapısal dönüşüm programları ve eylem planlarına bakıldığında, tarım sektörüne verdikleri özel ilginin görüleceğini ifade etti.

Toplulaştırma çalışmaları ve sulama faaliyetlerinde yapılacak modernizasyonun, kısa ve orta vadede de etki yapacak, sonuçları görülecek çalışmalar olduğunu dile getiren Davutoğlu, “Aynı zamanda DAP, KOP, GAP ve DOKAP gibi projelerle belli tarım havzalarına yönelik özel stratejiler geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Kuraklık, belirli dönemlerde yaşanan sıkıntıdır ama kuraklık olduğu dönemlerde dahi bunun fiyat etkisinin olmaması için ön alıcı tedbirler almak durumundayız” diye konuştu.

Gıda güvenliği ve tarımla ilgili alanlarda özel bir komite kurulduğunu belirten Davutoğlu, komite sayesinde bu konuların çok daha yakından izleneceğini, kuraklık riski oluşmaya başladığında hemen tedbir alınacağını ve bunun ekonomi üzerindeki negatif etkilerinin ortadan kaldırılacağını bildirdi.

Bu teknik komitenin, düzenli olarak çalışmalarını Ekonomi Koordinasyon Kuruluna (EKK) bildireceğini anlatan Davutoğlu, bu sayede ilgili bakanların tarımda olabilecek değişimleri kısa zamanda izleyerek, gerekli tedbirleri alabileceğini söyledi.

– Siyasi istikrar

Bakanlıklar ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun, tedbirlerin süratle devreye sokulması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Yine temel ilkeye dönüyoruz. Siyasi istikrarın ve uyumlu hükümet yapılarının olduğu dönemlerde bu tür kuraklık benzeri veya başka alanlarda doğabilecek krizlere müdahale edebilme kapasitesi çok yüksek olur ama kısa vadede çıkacak krizlere tepki verebilecek, onu yönetebilecek siyasi istikrar ortamı olmazsa, orta ve uzun vadedeki iklim değişikliği dolayısıyla bizim kuşak, zaten uzun vadede çok ciddi risklerle karşı karşıya. Türkiye içinde de belli yerlerde çölleşme, kuraklık emareleri ortaya çıktığında bunu çok ciddi şekilde ele almak ihtiyacı hissediyoruz. Orta ve uzun vadede daha büyük risklerle karşılaşılıyor. Sulama teknolojisindeki her gelişme, damlama ve diğer yöntemlerle hem suyun etkin kullanımını sağlar, aynı alanlarda suya ihtiyaç hissetmeyen tarıma yönelmek, yeraltı sularının korunması bakımından da büyük önem taşır. Bütün bunlara bir perspektifle bakmak lazım. Kısa, orta ve uzun vadede alınacak tedbirleri bu anlamda birbirinden ayırmak mümkün değil. Tarımla ilgili bu izleme komitesi, sadece bu yılki kuraklıkla ilgilenmeyecek. Aynı zamanda daha ileri aşamalarda alınacak tedbirleri de koordineli şekilde tüm kurumlarımızla paylaşacak.”

– “Komite çalışmaları başladı”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de kuraklığın bu yıl sadece hububatta belirli bölgelerde yüzde 12-13 civarında bir azalışa neden olduğunu söyledi. Buna karşın, üretici ile tüketici fiyatları arasındaki farkın bundan daha yüksek gerçekleştiğini ve asıl enflasyonu oluşturan hususun bu olduğunu dile getiren Eker, “Bunun bir çok sebebi var. Aradaki pazarlama zincirinin uzun olmasının bunda etkili olduğunu düşünüyoruz. Bunun sebeplerini ortadan kaldıracak komite çalışmaları başladı. Tabi kuraklıkla mücadele için de orta ve uzun vade için aldığımız tedbirler var” dedi.

AA

Yatırım ve istihdam için yeni teşvik sinyali

Yatırım ve istihdam için yeni teşvik sinyali

Akşam gazetesinin haberine göre

Yatırım bankacılığı alanına odaklanılacağını söyleyen TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Başkanı Hasan Fehmi Kinay “Hükümetimiz tarafından yeni bir teşvik çalışması olacaktır” dedi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Başkanı AK Partili Hasan Fehmi Kinay’dan yeni teşvik paketi sinyali geldi. Kinay, ekonomi yönetiminin yeni teşvik paketi hazırlığında olduğu işaretini verirken, “Yatırım ve istihdamı sağlayacak yeni bir teşvik düzenlemesi gerekiyor. Hükümetimiz de bunun farkında” diye konuştu. Hükümetin 2015’te önceleyeceği konulardan birinin yatırım bankacılığı olduğunu da belirten Kinay’ın konuşmasından satır başları şöyle: Hükümetimiz tarafından reel sektörü önceleyen bir teşvik çalışmasının yeni baştan ele alınması söz konusu olacaktır. Üst gelir grubuna çıkmamızı sağlayacak, reel sektörü harekete geçirecek, yatırım ve istihdamı artıracak, doping etkisi yaratacak yeni bir teşvik düzenlemesi gerekiyor. Yatırıma elverişli ortam iki temel başlık üzerinden gelişir: Biri teşvik, diğeri de finansman. Finansman konusu, bizim çok geri planda bıraktığımız yatırım bankacılığıdır. Bu yıl hükümetimiz özellikle bu konuya eğilecek. En önemli reform başlıklarından biri, yatırım fonlarının bir şekilde Türkiye’ye getirilmesi ve yatırımcının uzun vadeli fon ihtiyacının karşılanması. Yatırım bankacılığına vergisel teşvikler getirilmesi ve hazine tarafından ayrıca desteklenmesi gerekiyor. Hükümetimiz bunların farkında.”

4 aylık bir süre var

Ekim ayından itibaren TBMM’ye bazı yasal düzenlemeler gelecek. Daha sonra bütçe görüşmeleri gerçekleşecek. Sonrasında ise seçim çalışmaları olacak. Dolayısıyla yeni yıldan itibaren 4 aylık bir süre var önümüzde.

Akşam

Yeni Teşvik Yasası

Yeni Teşvik Yasası

Yeni teşvik yasası Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı paketi   Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni açıklanan yeni teşvik paketini Cumhuriyet döneminin en kapsamlı paketi olarak değerlendirdi. Yatırımcıları yatırım yapmaya davet eden Bakan Şimşek, pakette kaçırılmayacak fırsatların verildiğini söyledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Şanlıurfa’da bir takım temaslarda bulunuyor. İlk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nca düzenlenen, 2011 yılı değerlendirme ve 2012 yılına stratejik bakış toplantısına katıldı. Burada teşvik yeni teşvik siteminin getirilerine değindi. Yeni teşvik sisteminde Şanlıurfa’nın tam merkezde yer aldığını söyleyen Şimşek, Doğu ve Güneydoğu’da az gelişen illerin 6. Bölgede yer aldığını anımsattı. Yeni teşvik paketi işe bölgede yatırımların canlandıracağını vurgulayan Şimşek, biraz cesareti olan, biraz bu konulara meyilli herkesin hemen bu teşvik sistemini fırsat bilerek yatırıma başlamasını öngördüklerini söyledi. Yeni teşvik sistemi için kaynağa ihtiyaç olduğunu kaydeden Şimşek, bu anlamda maliyecilere iş düştüğünü ifade etti.

2011 YILI BEREKETLİ GEÇTİ

Bakan Mehmet Şimşek 2011 yılında büyük performans gösterdiklerini aktardı. Şimşek, bütçe açığını 13 milyar dolar gerilettiğini söyledi. Son yılların ekonomik verilerini değerlendiren Şimşek, 2010 yılındaki bütçe açığını 2011 yılında büyük ölçüde kapattıklarını belirtti. Şimşek, “2010 yılında bütçe açığımız yaklaşık 40 milyar dolar civarlarındadır. Çok iyi, çok güçlü bir performans ortaya koyarak biz de bu açığı 2011 yılında yaklaşık 17 milyar dolar indirdik. Ve bu da gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 1,3’üne denk gelmektedir.” dedi.

KAMU ALACAKALRININ YAPILANDIRILMASINDA YÜZDE 80 BAŞARI SAĞLANDI

Son yapılan yapılandırma hakkında bilgi veren Maliye Bakanı Şimşek, kamu alacaklarının yapılandırmasında yüzde 80 gibi bir başarının sağlandığını söyledi. Rakamların kısa süre içerisinde açıklanacağını kaydeden Şimşek, başarının yüzde 80’lerde tahsilatın ise yüzde 40’larda olduğunu ifade etti. Şimşek, bu başarıda gelir idaresi, vergi dairesi başkanlıklarının, defterdarların büyük emeğinin olduğunu anlattı.

Son yapılandırmanın Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı yapılandırma olduğunun altını çizen Şimşek şu ifadelere yer verdi: Bugüne kadar en azından son taksit itibarıyla söyleyebilirim. Bu rakamlar açıklandı, açıklanacak herhalde, yüzde 80 gibi hala bir performansı devam ettiriyoruz. Ve bugüne kadar da tahsilat oranı yüzde 40’lar civarındadır. Çok ciddi yani 5,2 milyon mükellefimizi kapsayan yaklaşık 40 milyara yakın bir yapılandırma gerçekleştirildi. Bu yapılandırma, bugüne kadar yapılan yani Cumhuriyet tarihindeki yapılandırmaların en başarılısıdır. Tabii çok kapsamlı bir barış projesiydi fakat performans da ortada.

İl Defterdarlarının katıldığı toplantıda ‘bu başarılar karşısında rehavete düşmeyin’ diyerek defterdarlara seslenen Şimşek, defterdarlardan mükelleflerle sürekli diyalog halinde bulunmasını istedi. Defterdarları, defterdarlıkta oturmama noktasında uyaran Şimşek, “esnafın derdini dinleyeceksiniz. Onları tebrik edeceksiniz. Tespitlerde bulunacaksınız.” dedi.

FİKRİ VE PROJESİ OLAN, AZ DA İMKANI VARSA YATIRIM YAPABİLİR

Daha sonra mali müşavirleri toplantısına katılan Şimşek, burada da yeni teşvik paketi üzerinde uzun uzun konuştu. Yeni teşvik paketinin başta Şanlıurfa olmak üzere bölgede yatırım yapabilecek herkesin önünü açtığını sözlerine ekleyen Şimşek, yatırım fikri ve meyli olan herkesin yatırım yapması gerektiğini belirtti. Şimşek, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü: “Başta Urfa olmak üzere bu bölgemize ve tüm Türkiye’mize Hakikaten çok ciddi yatırım desteklerini içeren bir projedir. Cumhuriyet tarihinin en güçlü yatırım desteği bu dönemde dün açıklanan proje ile ortaya çıkmıştır. Düşünebiliyor musunuz 10 yıl SGK işveren payı ödeniyor. Gelir vergisi sıfıra iniyor, yer mi istiyorsunuz buna benzer kurumlar vergisinden, gelir stopajına bir sürü boyutu ile hakikaten muazzam bir destek var. Bence imkanı olan az biraz fikri olan, projesi olan herkesin yatırımlara başlaması gerekir. Bu büyük bir fırsat daha fazlasını bilmiyorum.”

Daha sonra Dergah Camii’ne geçerek burada Cuma namazını kılan Şimşek, oradan da Balıklıgöl’ü ziyaret etti. Balıklıgöl ziyaretinden sonra öğle yemeği için Hacı Bekir sofrasına geçti. Daha sonra AK Parti il teşkilatını ziyaret etmesi beklenen Şimşek, oradan da polisevine geçerek şehit aileleri ile görüşmesi ardından da Vali Celalettin Güvenç’i makamında ziyaret etmesi planlanıyor.

Yeni Teşvik Yasasından Yararlanmak İçin

Yeni Yatırım Teşvik

2014 Yılı Teşvik

2014 YILI YATIRIM TEŞVİK

Ekonomi Bakanlığı tarafından 2014 yılında teşvik paketinin uygulanmasında yeni düzenlemeler yapılabileceği bekleniyor. 2014 Yılında yatırım teşvik kapsamında teşviklerden yararlanan bazı sektörlere verilen bazı teşvikler kaldırılırken bazı sektörlere yönelik teşvikler ise yeniden yapılandırılacağı tahmin ediliyor.

Hemen, hemen her yıl olduğu gibi 2014 yeni teşvik paketi ve uygulamaları bekleniyor.

 

Yeni Yatırım Teşvik

YENİ YATIRIM TEŞVİK