Anasayfa / Etiket Arşivi: yatırım teşvik belgesi 2015

Etiket Arşivi: yatırım teşvik belgesi 2015

Yatırım Teşvik Değerlendirme Raporuna Göre 2015’de Otel Yatırımları Yavaşladı

Yatırım Teşvik Değerlendirme Raporuna Göre 2015’de Otel Yatırımları Yavaşladı

2015 yılı ocak ayında Türkiye genelinde 10 ilde toplam 18 yeni otel projesi yatırımı için komple yeni yatırım teşvik belgesi aldı.

Konaklama tesisi yatırmaları için alınan yatırım teşvik belgeleri değerlendirme raporuna göre, 2015 ocak ayında Türkiye genelinde 10 ilde toplam 18 yeni otel projesi “komple yeni yatırım teşvik belgesi” aldı. Ocak 2015’te alınan teşvik belgelerine göre, 10 ildeki 18 otel projesi için 195,4 milyon liralık yatırım yapılacak ve yatırımlar sonucunda 666 kişiye istihdam sağlanacak. Yeni otel yatırımları ülke genelinde yatak kapasitesini 3 bin 134 adet artıracak. Yeni yatırımlarda, otel ve yatak sayısında İstanbul ve Antalya yine ilk iki sırada yer alırken, otel sayısında 4 otel ile İstanbul, yatak sayısında ise 1136 yatak ile Antalya ilk sırada yer aldı.

TUROB Başkanı Timur Bayındır, “Türkiye’deki otel yatırımlarının coğrafi dağılımında dengesizlik olduğunu kaydederek, Antalya, İstanbul, Muğla gibi ana destinasyonlardaki mevcut otel yatırım stokunun, arz fazlası nedeniyle yılın belli dönemlerinde talep daralması ile karşı karşıya kaldığını” aktardı.

Otel Yatırımlarında Lider İstanbul
Bayındır “Otel yatırımlarının bazı şehirlerimizde arz fazlası yaratması tehlikesinin önüne geçilmesinin yegane yolu, dünya turizm trendlerindeki değişimleri dikkatle incelemeli ve ülkemizin sunduğu cazip fırsatları doğru planlama ve fizibilite çalışması yaparak yatırımları tüm ülke sathına yaymalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

2015 Ocak ayında yatırım teşvik belgesi alınan illerin başında İstanbul geliyor. 4 Otel ile başı çeken İstanbul’da yatak sayısı ise 466. Antalya’da otel sayısı 2 iken yatak sayısı 1136 ile öne çıkıyor.

2015 Ocak otel yatırım teşvik belgesi alan iller;
318 yatak Muğla,
314 yatak Nevşehir,
290 yatak İzmir,
152 yatak Adıyaman

Teşvik belgesi alan diğer iller;
134 yataklı otel Ankara,
130 yataklı otel Ağrı,
108 yataklı otel Balıkesir,
86 yataklı otel Trabzon

2015 Ocak Ayında Yenileme Yatırımlarına 64,5 Milyon TL Harcandı
2014 ocak ayında 15 ilde toplam 10 yeni otel yatırımları için verilen bin 970 yatak kapasitesi 38 otel için teşvik belgesi alınmıştı. Ocak 2015’te modernizasyon ve yenileme yatırımlarına yönelik ise 4 ilde toplam 7 otelin modernizasyon –  tevsi teşvik belgesi” alırken yenileme yatırımlarına 64,5 milyon lira harcandı.

 

Yatırım Teşvik Belgesi İle Yararlanılacak Destekler 01.01.2015 Tarihine Kadar Uzatıldı

Yatırım Teşvik Belgesi İle Yararlanılacak Destekler 01.01.2015 Tarihine Kadar Uzatıldı

 

 14.05.2014 14:55

ANKARA DANIŞMANLIK – Yatırım Teşvik Belgesi İle Yararlanılacak Destekler 2015 Yılına Kadar Uzatıldı.  Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi alabilecek yatırımlar için 01.01.20014 tarihinden önce yapılan yatırımlar için geçerli olan yatırım destekler (sigorta primi, vergi indirimi) oran ve süreler 01. Ocak. 2015 tarihine kadar geçerli olacak.

Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri Uzatıldı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi “Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından görece yüksek oran ve sürelerden yararlanabilmek için yatırıma başlama ile ilgili tarih 31 aralık 2014 yılı sonuna kadar uzatıldı. Termal turizm konaklama yatırımları, kreş yatırımları, atık ısıdan yararlanarak elektrik üreten yatırımlar, enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı.” diye basın açıklaması yaptı.

Ekonomi Bakanı ZEYBEKÇİ’nin Konuyla İlgili Açıklaması

Ekonomi BakanI Zeybekçi  tarafından yapılan yazılı açıklama: “Bilindiği üzere, yeni teşvik sisteminin uygulanmasına yönelik 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19 Haziran 2012 tarihinde resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mevzuatın yayımını müteakip ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler, özel sektör temsilcilerinin görüş ve talepleri ile uygulamada yaşanan aksaklıklar Bakanlığımızca değerlendirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda da bugüne kadar ihtiyaç duyulan düzenlemeleri hayata geçirmek üzere 3 adet mevzuat değişikliği yapılarak Resmi Gazetede yayımlanmıştır. resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren son mevzuat düzenlemesi ile Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından görece yüksek oran ve sürelerden yararlanabilmek için aranan yatırıma başlama ile ilgili tarihin bir yıl uzatılması ve 31 Aralık 2014 olarak belirlenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Böylelikle, özellikle az gelişmiş bölgelerde yeni yatırım yapmak isteyen ancak Organize Sanayi Bölgelerinde yer bulunamaması ve tahsis sürelerinin uzaması gibi sorunlardan dolayı fiilen yatırımlarına başlayamamış olan yatırımcıların mağduriyeti de giderilmiş olacaktır”

Öncelikli Yeni Yatırımlar

Ayrıca mevzuat değişikliği ile aşağıda yer alan bazı yatırım konuları “öncelikli yatırımlar” kapsamına alınmıştır. Böylelikle söz konusu yatırımların yatırım yerine bakılmaksızın 5. Bölgede (6. bölgede yapılması halinde 6. bölge destekleri uygulanacaktır) geçerli olan bölgesel desteklerden yararlandırılması sağlanmıştır.

Yeni düzenleme ile öncelikli yatırımlar kapsamına alınan yatırım konuları;

-Kadın istihdamının artırılmasına ve kadınların işgücü piyasasına katılımının özendirilmesine yönelik olarak hazırlanan “istihdam paketi” ile uyumlu politikaların uygulamaya konulmasını teminen kreş yatırımları,

-Ülkemizin sahip olduğu alternatif turizm potansiyellerinin değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasını teminen bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki termal turizm konaklama yatırımları,

-Ülkemizin enerji verimliliği potansiyelinin en üst seviyede ekonomimize kazandırılmasını teminen, mevcut imalat sanayi tesislerinde enerji verimliliği ve enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlar ile mevcut bir tesiste gerçekleştirilen işlemler sonucu ortaya çıkan atık ısıdan yararlanarak elektrik üreten yatırımlar,

-Ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi ve enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesini teminen, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları olarak belirlendi. Kamu özel sektör diyaloğunun artarak devam edeceğine inanıyor, yapılan bu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyorum”.

Ekonomi Bakanı ZEYBEKÇİ’nin konuyla ilgili açıklamasında da görüldüğü gibi yatırım teşvik belgesi ile yapılacak yatırımların bazılarının öncelik sıralamaları değişmiştir.
Dana önce yatırım teşvik belgesi almış yatırımcılarında bu desteklerden yararlanması için belgelerinde revizyon yapmalarıl gerekip gerekmediğine dair bir ibare konulmadığından, bununla ilgili bilgiyi yakında sitemizde yayınlarız.

Bizde tüm yatırımcılara hayırlı olmasını diliyoruz. Ankara Danışmanlık