Tag Archives: yabancıya çalışma izni

Yabancılara verilen çalışma izni % 86 arttı

Yabancılara verilen çalışma izni sayısı geçen yıl yüzde 86 arttı.

Kadınlara verilen yabancı çalışma izni sayısı ilk kez erkekleri geride bıraktı

Sigorta kayıtlarına göre, son 10 yılda dünyanın hemen her köşesinden 125 bin 697 yabancıya Türkiye’de çalışma izni verildi.

Çalışma izni sayısında geçen yıl ciddi bir artış kaydedildi. Buna paralel olarak geçen yıl yabancılara verilen çalışma izni sayısı yüzde 86 artış gösterdi. Böylece 2011’de 17 bin 368 yabancıya çalışma izni verilirken, geçen yıl bu sayı 32 bin 272’ye ulaştı.

Evde çalışan çocuk bakıcısı ev hizmetlisi yabancılara yabancı çalışma izni almak için

Evde Çalışan Çocuk Bakıcısı Ev Hizmetlisi Yabancılara Yabancı Çalışma İzni Almak İçin

Evde çalışan yabancılar için yabancı çalışma izni almak istiyorsanız Ankara Danışmanlık’tan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Yeni düzenlemeyle yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahat süreleri yeniden düzenlendi. 1 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek yeni düzenleme, Türkiye’ye kısa süreli turistik amaçlı olarak dış temsilciliklerden alınmış vizeyle, veya vize muafiyetinden yararlanarak gelmiş olan tüm yabancıları kapsayacak, ancak vize rejiminde değişiklik getirmeyecek. Türkiye’ye kısa süreli turistik amaçlı olarak dış temsilciliklerimizden alınmış vizeyle, bandrol yada kaşe vizesiyle veya vize muafiyetinden yararlanarak gelmiş olan tüm yabancıları kapsayacak ancak vize rejiminde değişiklik getirmeyecektir. Türkiye’de toplam kalış süresi, son 180 gün içerisinde 90 gün olup, bu süreden fazla kalmak isteyen yabancıların amacına uygun vize ve ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir. Türkiye’de kalış süresi hesaplamalarında, yabancının Türkiye’den çıktığı gün itibarıyla geriye yönelik olarak Türkiye’de ikamet ettiği toplam günlerin sayısı hesaplanmakta, yurt dışında kaldığı günler ile ikamet tezkeresi alarak Türkiye’de kaldığı günler ise bu hesaplamaya dahil edilmemektedir.   Öte yandan Türkiye’deki vize muafiyeti süresi veya vizede belirtilen kalış süresi, 90 günden az ise yabancının talebi halinde toplam 90 güne tamamlanacak şekilde yurt içinden uzatılabilecek.

Yabancı bakıcı çalışma izni konusunda bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Evde çalışan çocuk bakıcıksı, ev hizmetlisi yabancılara yabancı çalışma izni almak için

Yabancı Çocuk Bakıcısı Çalışma İzni

Yabancı Çalışma İzni İsteyecek Doktora Dil Barajı

Yabancı Çalışma İzni İsteyecek Doktora Dil Barajı

Yasa değişikliğiyle Türkiye’de çalışmalarının önü açılan yabancı doktor ve hemşirelerin önce diploma denkliği almaları ve Türkçe dil barajını aşmaları gerekecek.

Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısını değiştiren Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye’de çalışabilmeleri sağlanan yabancı doktor ve hemşirelerin sahip olmaları gereken şartları belirleyecek düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki hüküm nedeniyle kamuda çalışmalarının önünde engel bulunan, sadece özel hastanelerde görev yapabilecek yabancı hemşire ve doktorlara verilecek ikamet etme ve yabancı çalışma izniyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, diploma denkliği ile ilgili YÖK, dil ve diploma onayı ile ilgili de Sağlık Bakanlığı ayrı düzenlemeler üzerinde çalışıyor.   Yabancı hekim ve hemşirelerin dil şartı ve diploma onayı ile ilgili Sağlık Bakanlığındaki çalışma, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce birlikte yürütülüyor. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, hazırlanacak düzenlemede diploma denkliği ve Türkçe bilmek iki temel prensip olarak yer alacak. YÖK’ten denklik alan yabancı hekim ve hemşirelerin bu belgeyle diplomalarını Sağlık Bakanlığına onaylatmaları gerekecek.   Bu kişiler ayrıca Türkçe bilme şartını taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için de Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından yapılması planlanan sınava girecek. Sınav sonucunda puan barajını geçenler başarılı sayılacak. Her iki koşulu da yerine getiren yabancı hekim ve hemşireler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çıkaracağı düzenlemeye göre yabancı çalışma izni de alırlarsa Türkiye’de muayenehane açabilecek ya da özel bir hastanede çalışabilecek.   Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun 2 bin dolayındaki yabancı uyruklu hekimin de özel hastanelerde istihdam edilmesi mümkün olacak. Türkçe ve denklik sorunu bulunmayan bu hekimlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çıkaracağı yabancı çalışma izniyle ilgili düzenlemenin ardından özel hastanelerde istihdamının önünde engel kalmayacak.

DAHA ÇOK NÖBET İÇİN İSTİHDAM EDİLECEKLER  

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, yabancı hekimlerin özel hastanelerde daha çok nöbet hizmetleri için istihdam edilmelerinin beklendiğini bildirdi.   Kendi muayenehanesinde çalışan Türk hekimlerin oranı bile düşükken yabancı hekimlerin böyle bir tercihte bulunmasının beklenmediğini ifade eden Şencan, ”Kanaatimiz bu hekimlerin özel hastaneleri tercih edeceği ve buralarda daha çok nöbet hizmetleri için istihdam edileceği yönünde” dedi.   Hekim ve hemşire sayısının yetersiz olması nedeniyle özel hastanelerle ilgili yeni birim açılması ve sağlık personelinin istihdamı gibi konularda birkaç yıldır planlamaya gidildiğini anımsatan Şencan, yabancı hekim ve hemşirelerin Türkiye’de çalışmasının önünün açılmasıyla bu konuda da özel hastaneler açısından bir rahatlama olmasının beklendiğini bildirdi.

Yabancı Çalışma İzni İçin

Yabancı Doktorlara Çalışma İzni

Yabancıya Çalışma İzni Almak İçin

Yabancıya Çalışma İzni Almak İçin

Yabancıya Süreli Çalışma İzni Almak İçin

– Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancıya ikamet izninin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl süreyle  alınabilir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, süreli yabancı çalışma izninin geçerlilik alanını şehir, idari sınır veya coğrafi bölge gibi girdileri baz alarak genişletebilir veya daraltabilir. Bu durumun uygulanması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu kararını yabancı çalışma izini bildiriminde bulunduğu ilgili mercilere bildirir.

 

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere  süresi en fazla iki yıl daha uzatılabilir.

 

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere  süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

 

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli alınabilir.

 

Yabancıya Süresiz Çalışma İzni Almak İçin

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni alınabilir.

 

Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

 

Yabancının en az sekiz yıl kanuni kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca dikkate alınmaz. Ancak, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten sayılır.

 

Yabancının toplam altı yıllık kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanır ve bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir. Süresiz çalışma izni alınan yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

 

Süresiz çalışma izni, kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır. Emniyet makamlarınca, süresiz yabancı çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi verir.

 

Yabancıya Bağımsız Çalışma İzni Almak İçin

Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile  alınabilir.

 

İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Bağımsız çalışacak yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağımsız çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

 

Yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Diğer taraftan, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri ikametten sayılır.

 

Bağımsız çalışma izni alınan yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Bağımsız çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece yabancı tarafından ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır.

 

Emniyet makamlarınca, bağımsız çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi verilir.

 

Bağımsız yabancı çalışma izni nin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi istenebilir.

 

Bağımsız çalışma izini verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bağımsız çalışma izni belgesi, alındığı tarihten itibaren “üç ay” süreyle geçerlidir.

 

Yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ibraz etmesi halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bağımsız çalışma izni verilebilir.

 

Yabancı Çalışma İzni  Almak İçin

Yabancı çalışma İzni ve Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatım Başvuruları

Yabancı çalışma İzni ve Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatım Başvuruları

Yabancı Çalışma İzni Başvurular

Başvurular çalışacak yabancı için yurt dışında Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerine, yurt içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

Elektronik Ortam: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve ayrıca imzalanarak ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte başvuruyu takip eden 6 işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Bakanlığa ulaştırılması gerekir. Başvuru incelendikten sonra Çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kağıt veya elektronik belge olarak verir.

Yurt Dışından Başvurular için Yabancı Çalışma İzni Yabancı Çalışma İzni Yurt Dışından Başvurular: Yabancı çalışma izni alacak yabancılar başvurularını yurt dışından bağlı bulundukları veya sürekli ikamet ettikleri ülkenin Türkiye temsilciliklerine yapar. Türkiye temsilciliği başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir. Türkiye’nin dış temsilciliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yurt dışından yapılacak yabancı çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda devam ettirir. Başvuru sırasında istenilen belgeler başvuru tarihinde veya başvuruyu takip eden 10 işgünü içerisinde işveren kuruluş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırır.

Başvuruları değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancı çalışma izni başvurularına olumlu veya olumsuz cevap verir.

Yabancı Çalışma İzni Uzatma

Yabancı çalışma izninin uzatılması talebi, Yabancı Çalışma İzni Yönetmeliğinin beşinci maddesinde  belirtilen hususlara göre, başvuru formu ve yönetmelik ekinde belirtilen belgelerle daha önceden alınan çalışma izin belgesinin aslıyla çalışacak yabancı veya yabancının işvereni tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır.

Süresi bitmiş çalışma izninin süresinin uzatılması için sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde süre uzatımı başvurusu yapması gerekir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları başvuruyu ilk defa yapan yabancılara uygulanan hususlara tabidir.

Yabancı Çalışma İzni Olan Yabancıların Sigortası

Yabancı Çalışma İzni Olan Yabancıların Sigortası

Yabancı Çalışma İzni Olan Yabancıların Sigortası

 İşverenler firmalarında istihdam etmek üzere işe aldıkları yabancı uyruklu çalışanların SGK bildirimlerinin ne şekilde yapılıp yapılmayacağı, hangi yabancı uyrukluların bildirime gerek olmak sızın çalıştırılacağı konusunda epeyce bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yazımızda akılda soru bırakmayacak şekilde yabancı uyruklu çalışanların Sosyal Güvenlik açısından değerlendirmesini yapacağız. Öncelikle kısa bir genel çerçeve çizerek konuya girelim.

 Öncelikle yabancı uyruklu kişilerden bir işyerinde hizmet akdiyle çalışanlar 4/a kapsamında (Eski SSK) sigortalı sayılmaktadırlar. Ancak kanun sigortalı sayılmayacaklara kısaca iki istisna getirmiştir. Bunlardan ilki; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş/firma tarafından ve o kuruluş/firma adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler. Diğeri ise; Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan (4/b veya Bağ-Kurlulardan), yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanların sigortalı sayılmayacakları öngörülmüştür.

 Bir hususta Türkiye’nin imzalamış olduğu ikili ya da çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmelerinde iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak diğer ülkede geçici görevli ya da geçici görevli olmaksızın çalışmaları halinde hangi ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacaklarına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Yani yukarıda kısaca giriş yaparken anlattığımız hususlar ülkemizin yapmış olduğu özel anlaşmalarla şekillenebilenecektir. Bu da demektir ki iki ülke arasında bu konuda neler belirtilmişse o iki ülke vatandaşlarının çalışmalarında o özel hükümlerin geçerli olacağıdır.

 Ancak Türkiye’nin anlaşma yapmadığı ülke uyruğuna sahip olupta, o ülkede kurulu kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilip ülkesinde sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler en fazla üç ay süreyle sigortalı sayılmayacaklardır.

 Örneğin Türkiye’nin sözleşme imzaladığı Danimarka vatandaşı bir kişi ülkesinde sosyal sigortaya tabi olduğunu belgelediğinde Danimarka ile yapılan sözleşme gereği geçici görevle geldiği Türkiye’de 12 ay süreyle (ve bu süreye ilave edilecek ek süreyle) sigortalı sayılmayacaktır. Ancak bir İspanya vatandaşı ülkesinde sosyal güvenliğe tabi olduğunu belgelediğinde en fazla üç ay süre ile sigortalı sayılmayacaktır. Üçüncü ayın bitiminden itibaren sigortalı sayılacaklardır.

 Üç aylık sürenin dolduğu tarihten sonra Türkiye’den ayrılan ya da ayrılmadan yeniden çalışma izni talep edilen yabancı uyruklular hakkında üç aylık süre şartı aranmaksızın çalışmaya başladıkları tarihten itibaren sigortalı bildirimleri yapılacaktır. Ancak, üç aylık çalışma süresini doldurmadan Türkiye’den ayrılan ya da Türkiye’de bulunduğu halde çalıştığı işinden ayrılan yabancı uyrukluların yeniden aynı ya da başka bir iş için çalışma izni alarak çalışmaya başlamaları halinde, ilk çalışma izinlerinde kullandıkları sürenin  üç aya tamamlandığı  tarihten sonra sigortalı sayılacaktır.

 Yabancılar Çalışma İzin Belgesi Almak Zorundadır

 Yabancı uyrukluların Türkiye’de bir işveren yanında veya kendi nam ve hesabına çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekmektedir.

 Peki, çalışma  izinlerini nereden almaktadırlar?

 Yabancı uyruklulara çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Bakanlık) tarafından verilmekte, ancak, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Yüksek Öğretim Kurulunca da Bakanlığa bilgi verilmek koşuluyla ilgili kanunlarda belirtilen işlerde çalışacak kişilere çalışma izni verilebilmektedir.

 Bu izin belgelerinin birer örneği ilgili sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmektedir. Bu şekilde yabancı uyruklu çalışanlar 4/a’lı (SSK’lı)  olarak tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışacaklardır.

 Yabancı uyrukluların SGK’ya bildirimi

 Yabancı uyrukluların geçici görevli oldukları sürelerinin dolduğu tarihten itibaren sigortalılıklarının sağlanabilmesi için, çalışma izni aldıkları sigortalılardan yabancı kimlik numarası olanların işe giriş bildirgeleri elektronik ortamda, yabancı kimlik numarası olmayanların işe giriş bildirgeleri ise kağıt ortamında işverenler tarafından en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihe kadar SGK’ya verilecektir.

   Yabancıya Çalışma İzni Almak İçin

 

YABANCILARA ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

YABANCILARA ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI