Yabancıları Koruma Kanunu Yeni

YABANCILARI KORUMA KANUNU YENİ YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU: MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kapsam MADDE … Devamını oku…Yabancıları Koruma Kanunu Yeni

Ankara Danışmanlık