Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik

TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE  İLİŞKİN YÖNETMELİK               Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 2922 sayılı “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı  Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun” un uygulanması, Değerlendirme Kurulunun  toplanma, çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’ye  gelişleri, öğretim kurumlarını kabulleri, ayrılışları, ilgili kurum ve  kuruluşlar ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile diğer hususları  … Devamını oku…Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik

Ankara Danışmanlık