Yabancı Sermayeli Şirketlerin İrtibat Bürolarında Defter, Kayıt ve Belge Düzeni ?

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN  İRTİBAT BÜROLARINDA DEFTER, KAYIT VE BELGE DÜZENİ  ?

Giriş bölümünde de açıklandığı üzere, irtibat bürolarının,  yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan  bu büroların iktisadi yapılarının özellikle Maliye açısından yakından takip  edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Yukarıda da görüldüğü üzere irtibat büroları ticari faaliyette  bulunmadıkları müddetçe kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden  mükellefiyet tesis ettirmeyeceklerdir. Ancak, yine de bir takım ödemeleri  nedeniyle GVK md. 94, Damga Vergisi Kanunu ve SSK açısından bazı beyan ve ödeme  mükellefiyetleri vardır.

Ayrıca Maliye idaresi tarafından verilen çeşitli görüşlerde de,  ticari faaliyette bulunmamasına rağmen irtibat bürolarının faaliyetlerinin  anlaşma kapsamında işyeri oluşturup oluşturmadığının tespiti ve izlenebilmesi  için teşebbüslerin dar mükellef olarak mükellefiyetlerinin tescil edilmesi ve  Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen defter tutma, belge düzenleme ve bunların  saklanması ve ibrazı gibi ödevleri yerine getirmeleri gerektiği açıklanmıştır.

Devamını oku…Yabancı Sermayeli Şirketlerin İrtibat Bürolarında Defter, Kayıt ve Belge Düzeni ?

Ankara Danışmanlık