Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu Fizibili Raporunun Hazırlanması ve Gerekli Ön İznin Alınması

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu Fizibilite Raporunun  Hazırlanması ve Gerekli Ön İznin Alınması

Fizibilite Raporunun Hazırlanması ve Gerekli Ön İznin  Alınması

 Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar Türkiye’de  yatırım yapmak ve ticari faaliyette bulunmak üzere Türk Ticaret Kanunu’na göre  Anonim veya Limited Şirket kurmak için yabancı sermaye getirilmesi taahhüdüyle,  ana sözleşmenin hazırlanmasını takiben Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı  Sermaye Genel Müdürlüğü’ne müracaatla izin belgesi almaları gerekmektedir. Söz  konusu belgenin alınabilmesi için FİZİBİLİTE RAPORU hazırlanması şarttır.

 Alınacak izin belgesi için aşağıdaki evraklarla Hazine  Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekir.

Yurt dışında yerleşik kuruluşlara ait;

Şirket ana sözleşmesi Yatırım kararı Son iki yıla ait  bilanço Faaliyet belgesi.

Devamını oku…Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu Fizibili Raporunun Hazırlanması ve Gerekli Ön İznin Alınması

Ankara Danışmanlık