Etiket Arşivi: yabancı sermayeli şirket irtibat ofisi

İrtibat Bürolarının Faliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nun Gönderilmesi İşlemleri

İrtibat Bürolarının Faliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nun Gönderilmesi İşlemleri

YABANCI YATIRIMCILAR İRTİBAT BÜROLARININ  “FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU”NUN GÖNDERİLMESİ  İŞLEMLERİ

İrtibat bürolarınca, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna  kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde (Ek: 4) yer  alan “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” doldurularak  Müsteşarlığa gönderilir. Bu müracaatlara, büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt  dışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgeler eklenir.